KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai
Naujienos


MAISTO IŠ INTERVENCINIŲ ATSARGŲ LABIAUSIAI NEPASITURINTIEMS ASMENIMS, KURIE 2017  METAIS KREIPĖSI  DĖL ŠIOS PARAMOS Į KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRĄ  IR SENIŪNIJAS, DALIJIMO GRAFIKAS

 

 

2017 m. balandžio 25 d.

Noriūnų seniūnijos gyventojams

1.         Byčiai (prie kiosko) – 8.40 val.
2.         Siauriai (prie pieninės) – 9.00 val.
3.         Palėvenė (prie parduotuvės) – 9.15 val.
4.         Rudiliai (prie med. punkto) – 9.30 val.
5.         Puponys (prie bendruomenės namų) –  9.40 val.
6.         Noriūnai (prie seniūnijos) – 10.00 val.
Subačiaus seniūnijos gyventojams
1.         Skverbai (prie pieninės) –14.00 val.
2.         Subačius (prie seniūnijos) –14.20 val.
3.         Subačiaus miestelis (prie mokyklos) –14.50 val.
4.          Lukonys (prie pieninės) –15.10 val.
2017 m. balandžio 26 d.
Alizavos seniūnijos gyventojams
1.          Palėvenėlė (prie pieno punkto) – 8.45 val.
2.          Žaideliai (prie parduotuvės) – 9.00 val.
3.          Salamiestis (prieš mokyklą prie parduotuvės) – 9.30 val.
4.          Bakšėnai (prie parduotuvės) – 10.00 val.
5.          Alizava (prie seniūnijos) –10.20 val.
6.          Girsteikiai (prie parduotuvės) – 10.40 val.
Šimonių seniūnijos gyventojams
1.          Juodpėnai (prie mokyklos) –  14.00 val.
2.          Adomynė (prie dvaro pastato) –14.30 val.
3.          Bugailiškiai (prie pieninės) –15.00 val.
4.          Jurkštai –15.10 val.
5.          Šimonys ( centre prie parduotuvės) –15.20 val.
2017 m. balandžio 27 d.
Kupiškio seniūnijos gyventojams
1.          Svideniai (prie daugiabučio) – 8.30 val.
2.          Keršuliškiai (pas R. Vėžienę) – 8.40 val.
3.          Ožkiniai (pas I. Rotkinienę) – 8.50 val.
4.          Uoginiai (bendruomenės namai) – 9.00 val.
5.          Antašava (prie kultūros namų) – 9.15 val.
6.          Jutkonys (prie pieninės) – 9.50 val.
7.          Virbališkiai (prie mokyklos) – 10.05 val.
8.          Aleksandrija (prie daugiabučio) –10.40 val.
9.          Šepeta (prie bendruomenės namų) –11.00 val.        
 

 
2017 m. balandžio 28 d.
                                                                                                 Skapiškio seniūnijos gyventojams


1.          Naivių k. (prie parduotuvės) – 8.40 val.
2.          Skapiškio geležinkelio stotis – 9.00 val.

3.          Kandrėnai (prie F. Basanavičiaus namo) – 9.20 val.

4.          Laičiai (prie A.Vaitiekūno parduotuvės) – 9.40 val.

5.          Skapiškis (prie seniūnijos) –10.30 val.


2017 m.  balandžio 25–26 d. nuo 9 iki 14 val.

balandžio 27–28 d. nuo 9 iki 11 val.

 

 

    Kupiškio miesto ir Kupiškio seniūnijos (Paketurių, Drūlėnų, Aukštupėnų, Paberžių, Slavinčiškio, Pyragių, Kikonių kaimų) gyventojams.

A.    Purėno g. 5, Kupiškyje („Senukų“ parduotuvės kieme).

     Pastaba. Turėti asmens dokumentus



DĖMĖSIO !!!

Keičiasi "Swedbank" banko aptarnavimo tvarka


SKIRTKITE 2 PROCENTŲ PARAMĄ

KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI

 

Tikėdamiesi supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir maloniai kviečiame iki 2017 m. gegužės 1 d. skirti 2 procentus pajamų mokesčio Kupiškio socialinių paslaugų centrui. Tai paramos būdas kuris iš Jūsų nepareikalaus papildomų išlaidų.

Jei nenurodysite, kam norite pervesti minėtus 2 proc., pinigai tiesiog pasiliks bendrame valstybės biudžete.

Nusprendę skirti 2% pajamų mokesčio paramą Kupiškio socialinių paslaugų centrui, galite tai padaryti tokiais būdais:

Pirmasis būdas: elektroniniu būdu per mokesčių inspekcijos duomenų bazę http://deklaravimas.vmi.lt arba per internetinę bankininkystę (internetiniame banke pasirinkę elektroninį deklaravimą).

Antrasis būdas: galite nuvykti į mokesčių inspekciją (VMI) ir ten užpildyti specialų formos FR0512 prašymą arba šį prašymą nusiųsti paštu į mokesčių inspekciją (VMI).

Kupiškio socialinių paslaugų centro identifikacinis numeris (kodas) 193161080

Plačiau apie prašymų pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms priėmimą galite pasikonsultuoti VMI svetainėje arba nemokamu telefonu 1882.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą, supratimą bei pagalbą.

 

                      
                         PRADEDAMAS VYKDYTI PROJEKTAS „ INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA KUPIŠKIO R. SAVIVALDYBĖJE“
 


         

    Lietuvos visuomenės demografinis senėjimas  verčia peržiūrėti ir naujiems poreikiams pritaikyti turimus visuomenės išteklius socialinėje srityje, ieškoti įvairių alternatyvių stacionariai globai ar slaugai formų. Viena iš tokių formų - integrali pagalba  asmens namuose, kurią teikiant tenkinami senų ir neįgalių asmenų  socialinės globos ir slaugos poreikiai.

    Kupiškio socialinių paslaugų centras 2016 m. rugsėjo 19 d. pasirašė su  Europos socialinio fondo agentūra projekto „Integralios pagalbos plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V418-04-0006.  Projektui įgyvendinti skiriama  156000,00 Eur  (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai eurų).


    Projekto trukmė – 36 mėnesiai ( iki 2019 m. rugsėjo 18 d.)

    Projektu numatoma teikti kokybiškas integralios pagalbos paslaugas darbingo amžiaus neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, siekiant  neįgaliems ir  senyvo amžiaus asmenims teikti kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą dienos metu asmens namuose, bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams.
    Šio projekto metu bus  sukurtos dvi mobilios komandos į kurios sudėtį  be  socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų įeis  sveikatos priežiūros specialistai – vienas slaugytojas, keturi jo padėjėjai ir vienas kineziterapeutas- masažuotojas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu socialinės globos ir slaugos namuose paslaugos bus suteiktos 20 asmenų ir 20 šeimos narių bus   suteiktos konsultacijos slaugos ir globos klausimais, užtikrinant neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius.
Konsultacijas ir kokybišką integralios pagalbos teikimą užtikrins darbuotojai, projekto įgyvendinimo  laikotarpiu įgiję mokymosi metu naujų kompetencijų.
    Projekto metu bus įgytos 2 transporto priemonės, įranga, sanitarinės ir higienos prekės, skirtos mobiliųjų komandų darbo organizavimui.
Siekiant skatinti neformalią pagalbą, bus  telkiami bendruomenės nariai, savanoriai.

    Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie integralios pagalbos paslaugas, gali kreiptis į Kupiškio socialinių paslaugų centro  Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinį (Krantinės g.28, Kupiškis, tel. (8 459) 51 021, mob. 8 686  38099 ).
 

 

GLOBĖJŲ AR ĮTĖVIŲ RENGIMAS PAGAL GLOBĖJŲ IR ĮTĖVIŲ RENGIMO PROGRAMĄ  -  GIMK 

Kupiškio socialinių paslaugų centre jau dirba atestuoti socialiniai darbuotojai Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių parengimui pagal GIMK programą, kurie Jums padės atsakyti į visus iškilusius klausimus, pasirengiant tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu.

GIMK programos tikslas – dalytis svarbia informacija su asmenimis, kurie nori tapti tinkamais ir gerais globėjais (rūpintojais) ar įtėviais likusiems be tėvų globos vaikams.

 Fiziniai asmenys, ketinantys globoti ar įvaikinti vaiką, susipažįsta su procedūromis, taikant  tokias darbo formas: grupinius užsiėmimus, individualius bendravimus, individualias konsultacijas.

             Kiekvienas būsimas globėjas (rūpintojas) ar įtėvis mokymų metu įsivertins turimas žinias ir gebėjimus pagal penkias gebėjimų grupes:         

1.      Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas 

2.      Vaiko raidos poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas.

3.      Vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas.

4.      Pagalba vaikui užmegzti saugius ir patvarius ryšius.

      5.      Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

             GIMK programos  mokymų trukmė 10 grupinių užsiėmimų.

             Visus, neabejingus vaikų troškimui turėti šeimą, besidominčius vaiko globos,  įvaikinimo klausimais ar ketinančius dalyvauti mokymuose

mielai kviečiame Jus skambinti, rašyti arba tiesiog atvykti!

            Daugiau informacijos tel.: (8 459) 51 021, mob.: 8 686 93280, 8 614 38978, el. p.: sandragimk.kupiskis@gmail.com;

linagimk.kupiskis@gmail.com.

          Mūsų adresas: Kupiškio socialinių paslaugų centras, Krantinės g. 28,  LT- 40117, Kupiškis
                                                            Nepalikite nepatikrintų ar neįgyvendintų svajonių!

Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai