KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai
Naujienos

 

MOKYMAI GLOBĖJAMS

Gal Jūs turite galimybę suteikti likimo nuskriaustam vaikui namų šilumą, vertybes ir meilę?

Tėvų globos netekusių vaikų likimui neabejingus asmenis ir šeimas kviečiame  į įvadinius mokymus globėjams.

Kupiškio socialinių paslaugų centro atestuoti socialiniai darbuotojai globėjų (rūpintojų) ir įtėvių parengimui, rugsėjo mėnesį numato įvadinius mokymus pagal bendrą globėjų ir įtėvių rengimo programą.

Daugiau informacijos kviečiame kreiptis:

Kupiškio socialinių paslaugų centrą,

Krantinės g. 28, Kupiškis

Tel. 8 (459) 51 021

Mob. Tel. 8-614-38978

 

KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS RENGIA

 

 

 

Globėjų arba įtėvių rengimas pagal globėjų ir įtėvių rengimo programą - GIMK

Rengiant žmones, ketinančius pasirūpinti tėvų globos netekusiais vaikais, taikoma vieninga visai Lietuvai globėjų ir įtėvių rengimo programa – GIMK.

   GIMK programos tikslas – dalytis svarbia informacija su būsimais globėjais (rūpintojais) ir įtėviais, kad jie galėtų tapti tinkamais ir gerais globėjais (rūpintojais) ar įtėviais. GIMK programa visada atstovauja vaikui ir jo interesams, bei siekia padėti vaikui susirasti šeimą.

              KĄ TURIU PADARYTI NORINT TAPTI GLOBĖJU AR ĮTĖVIU?

1.      Pateikti prašymą, bei kitus reikalingus dokumentus Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui.

2.      Baigti Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių parengimo programos mokymus.

3.    Bendradarbiaujant su GIMK mokytojais įsivertinti savo gebėjimus tinkamai rūpintis globojamu ar įvaikintu vaiku.

4.      Pasitikrinti, Ar iš tiesų apsisprendimas priimti į savo šeimą vaiką yra apgalvotas ir atsakingas?

5.      Laukti pasiūlymo globoti ar įvaikinti vaiką arba tobulinti savo gebėjimus.

  Tapus globėju Jūs galėsite globoti (rūpintis),  įsivaikinti ar tapti laikinos globos profesionaliu globėju.

  Visus, neabejingus vaikų troškimui turėti šeimą, besidominčius vaiko globos,  įvaikinimo klausimais ar ketinančius dalyvauti mokymuose mielai kviečiame Jus skambinti, rašyti arba tiesiog atvykti!

 Daugiau informacijos galite teirautis adresu: Kupiškio socialinių paslaugų centras, Krantinės g. 28, Kupiškis, tel.: (8 459) 51 021, mob.: 8 614 38 978, el. p.: 
paslaugu.centras@kupiskis.lt 

Nepalikite nepatikrintų ar neįgyvendintų svajonių


DĖMĖSIO !!!

Keičiasi "Swedbank" banko aptarnavimo tvarka


                      
                         PRADEDAMAS VYKDYTI PROJEKTAS „ INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA KUPIŠKIO R. SAVIVALDYBĖJE“
 

         

    Lietuvos visuomenės demografinis senėjimas  verčia peržiūrėti ir naujiems poreikiams pritaikyti turimus visuomenės išteklius socialinėje srityje, ieškoti įvairių alternatyvių stacionariai globai ar slaugai formų. Viena iš tokių formų - integrali pagalba  asmens namuose, kurią teikiant tenkinami senų ir neįgalių asmenų  socialinės globos ir slaugos poreikiai.

    Kupiškio socialinių paslaugų centras 2016 m. rugsėjo 19 d. pasirašė su  Europos socialinio fondo agentūra projekto „Integralios pagalbos plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V418-04-0006.  Projektui įgyvendinti skiriama  156000,00 Eur  (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai eurų).


    Projekto trukmė – 36 mėnesiai ( iki 2019 m. rugsėjo 18 d.)

    Projektu numatoma teikti kokybiškas integralios pagalbos paslaugas darbingo amžiaus neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, siekiant  neįgaliems ir  senyvo amžiaus asmenims teikti kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą dienos metu asmens namuose, bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams.
    Šio projekto metu bus  sukurtos dvi mobilios komandos į kurios sudėtį  be  socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų įeis  sveikatos priežiūros specialistai – vienas slaugytojas, keturi jo padėjėjai ir vienas kineziterapeutas- masažuotojas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu socialinės globos ir slaugos namuose paslaugos bus suteiktos 20 asmenų ir 20 šeimos narių bus   suteiktos konsultacijos slaugos ir globos klausimais, užtikrinant neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius.
Konsultacijas ir kokybišką integralios pagalbos teikimą užtikrins darbuotojai, projekto įgyvendinimo  laikotarpiu įgiję mokymosi metu naujų kompetencijų.
    Projekto metu bus įgytos 2 transporto priemonės, įranga, sanitarinės ir higienos prekės, skirtos mobiliųjų komandų darbo organizavimui.
Siekiant skatinti neformalią pagalbą, bus  telkiami bendruomenės nariai, savanoriai.

    Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie integralios pagalbos paslaugas, gali kreiptis į Kupiškio socialinių paslaugų centro  Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinį (Krantinės g.28, Kupiškis, tel. (8 459) 51 021, mob. 8 686  38099 ).
 

 

Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai