KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai
Priėmimas į darbą
Asmens duomenų apsauga
Vykdomi projektai
2 % paramos
Naujienos


Kviečiame priimti globai likusius be tėvų globos vaikus, nes GLOBA-TAI DOVANA!
Mes pasiruošę Jums padėti - kreipkitės į mūsų Globos centrą !
Tel. Nr.:
Administracija: 51021  
Globos centras -  8 613 07650, 8 614 38978
El.paštas: 
ramune.savicke@gmail.com
sandravyce@gmail.com  

     2019 m. gegužės 3 d. Kupiškio socialinių paslaugų centre įvyko neformalios pagalbos skatinimo renginys, į kurį susirinko aktyvūs bendruomenės nariai, savanoriai, socialiniai partneriai.Buvo aptartos integralios pagalbos namuose paslaugų organizavimo ir teikimo ypatumai Kupiškio rajone.

     Renginio dalyviams buvo priminta, kad Kupiškio socialinių paslaugų centras nuo 2017 m. vasario 1 d. įgyvendina projektą „Integralios pagalbos plėtra Kupiškio r. savivaldybėje“, kas pasiekta projekto laikotarpiu, kokie ateities lūkesčiai ir pan.

     Visų nedalyvavusių dėmesiui primename, kad integrali pagalba susideda iš dvejų dalių:

1.    dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;

2.    slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

     Integralios pagalbos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

     Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos plėtros programos įgyvendinimo laikotarpiu iki 2019 m. rugsėjo 18 d., kai jos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokamai.

    Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu, kurios tikslas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos priemones bei socialines paslaugas.

     Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai (kineziterapeutas, masažistas).

Teikiamos paslaugos:

• Informavimas, konsultavimas;

• Tarpininkavimas, atstovavimas;

• Maitinimo organizavimas;

• Asmens higiena ir priežiūra;

• Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;

•Pagalba judant;

• Psichologinės pagalbos organizavimas;

• Laisvalaikio organizavimas;

• Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas.

Paslaugų gavėjai:

Suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

     Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie integralios pagalbos paslaugas, gali kreiptis į Kupiškio socialinių paslaugų centrą 
(Krantinės g. 28, Kupiškis, tel. (8 459) 51 021, mob. 8 686 38 099).

Bendruomenės slaugytoja Danguolė Jakubinienė.


          


                   Kupiš
kio socialinių paslaugų centro globos koordinatorės Ramunė Savickė ir Sandra Vyčė 2019 metų sausio 22 dienos vakarą Kupiškio rajono globėjams organizavo užsiėmimą „Vaikų brandumo ugdymas nuo privertimo, link susitarimo“, kuriame dalyvavo vienas žymiausių  vaikų psichologų Evaldas Karmaza. Psichologas įtaigiai kalbėjo apie šeimos tarpusavio santykių puoselėjimą, dėstė bendravimo su globojamais vaikais strategijas, priėmimą į šeimą, globojamų vaikų santykius su biologiniais vaikais. Vaikų ugdymo klausimai apie elgesio problemas, auklėjimą, bendravimą - globėjams vieni iš aktualiausių. Užsiėmimo metu globėjai dalinosi savo gerąja patirtimi, sunkumais, auklėjimo problemomis, kurios buvo aptartos su psichologu, ieškoma sprendimo būdų. Globėjai gavo ne tik daug reikalingos informacijos apie vaikų auklėjimą, bet ir patarimų, kaip konkrečiu atveju turėtų elgtis.

Tikimasi, kad psichologo suteikta konsultacija stiprins globėjų ryšį su globotiniais ir ateityje padės išvengti sunkumų.

Džiaugiamės ir dėkojame  Kupiškio rajono globėjams (rūpintojams), kurie atvyko ir buvo kartu.


Kalėdinės dirbtuvėlės

Kupiškio socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, vykdydami edukacines veiklas Kupiškio rajono gyventojams pagal Lietuvos maisto banko projektą, 2018 m.  lapkričio mėnesį ir gruodžio mėnesio pirmoje pusėje Kupiškio mieste, Noriūnų, Subačiaus ir Skapiškio seniūnijose organizavo kalėdines dirbtuvėles šeimoms. Užsiėmimus vedė Sandros gėlių studijos įkūrėja, floristė Sandra bei tautodailininkė Zita Kumpelienė, užsiimanti lietuvių liaudies žaislų iš šieno kūryba bei gamyba. 

Edukacinis renginys buvo skirtas tėvams ir jų vaikams. Užsiėmimų metu tėveliai kartu su savo atžalomis turėjo galimybę  ne tik sužinoti ir pamatyti, kaip yra pinami tradiciniai advento vainikai bei pagal senovės liaudies papročius gaminami žaislai iš šieno, tačiau ir patys pabandyti nupinti vainiką arba pagaminti  žaislą iš šieno. Renginio tikslas: ugdyti šeimų sąmoningumą  ir parodyti, kaip galima ilgais ir tamsiais žiemos vakarais į prasmingą veiklą įtraukti visus šeimos narius, nes praleistas laikas su artimaisiais yra pati geriausia ir brangiausia kalėdinė dovana.     

Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojai džiaugiasi, kad  tėveliai kartu su vaikais užsiėmimų metu praleido laiką smagiai ir naudingai, o įgytas žinias galės panaudoti šventiniu laikotarpiu, puošiant savo jaukius namus. 

        
     

Psichologų Ramunės Murauskienės ir Evaldo Karmazos paskaitos tėvams

Kupiškio socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su Kupiškio rajono savivaldybe, tęsdami edukacines veiklas Kupiškio rajono gyventojams pagal Lietuvos maisto banko projektą, 2018 m. gruodžio 6 ir 11 dienomis Kupiškio kultūros centrų vitražų salėje organizavo garsių Lietuvoje psichologų paskaitas tėvams. Į paskaitas atvyko gyventojai ne tik iš Kupiškio miesto:  Kupiškio socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojai organizavo gyventojų pavėžėjimą ir iš atokesnių rajono gyvenviečių.

2018 m. gruodžio 6 d. įvyko psichologės, lektorės, knygų autorės Ramunės Murauskienės paskaita, kurios tema –  „Obuolys nuo obels netoli rieda“.  Paskaitos metu  psichologė kalbėjo apie santykius šeimoje, diskutavo su susirinkusiais tėvais, teikė rekomendacijas, kaip tinkamai bendrauti ir elgtis su sutuoktiniais, vaikais, išvengiant konfliktų ir išsaugant darnią ir pilnavertę šeimą.

2018 m. gruodžio 11 d. įvyko psichologo Evaldo Karmazos, turinčio ilgametę  darbo patirtį su elgesio problemų ir specialių poreikių turinčiais vaikais, taip pat patyrusiais smurtą, seksualinį išnaudojimą, padariusiais nusikaltimus arba tapusiais jų aukomis vaikais. Paskaitos tema -  „Nuo bausmių link susitarimo“. Psichologas  dalyvaujantiems tėvams paskaitos metu nurodė kryptis ir atspirties taškus, kiekvienam iš tėvų pasirenkant tinkamiausią vaikų auklėjimo būdą. Psichologas pateikė vaikų auklėjimo metodus, akcentuodamas kiekvieno auklėjimo metodo teigiamas puses bei iškylančias grėsmes neigiamų pasekmių atsiradimui. Taip pat pabrėžė, kad tėvai turi atminti, kad vieną dieną vaikai užaugs ir išeis, o kiekvienas iš tėvų yra į savarankišką gyvenimą savo vaiką palydintis asmuo.

Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojai  tikisi, kad paskaitų metu psichologų perduota neįkainojama patirtis tėvams bus naudinga, auginant savo atžalas ir ugdant savarankiškas bei pilietiškas asmenybes.


      

Kupiškio rajono vaikų ir paauglių susitikimas su Gabrieliumi Liaudansku (Svaru)

2018 m.  spalio 29 d. Kupiškio Lauryno Stuokos -Gucevičiaus gimnazijos aktų salėje įvyko Kupiškio rajono vaikų ir paauglių susitikimas su Lietuvoje gerai žinomos hiphopo grupės „G&G Sindikatas“  lyderiu, vokalistu Gabrieliumi Liaudansku ( Svaru), kuris ne tik muzikuoja, bet ir dalyvauja įvairiuose socialiniuose bei švietimo projektuose ir visuomenės gyvenime.

Susitikimą,  bendradarbiaujant su Kupiškio rajono savivaldybe, organizavo Kupiškio socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai pagal Lietuvos Maisto banko projektą. Į susitikimą   atvyko  Kupiškio rajono seniūnijų bei Kupiškio miesto vaikai ir paaugliai nuo 11 iki 17 metų.

 

 Svaras bendravo su vaikais apie jaunimo gyvenimą  bei jų problemas. Jis pasidalino savo jaunystės patirtimi, akcentavo visuomenės ir šeimos vertybes. Po susitikimo  vaikai su žinomu atlikėju fotografavosi, socialiniai darbuotojai vaikus vaišino kibinais ir arbata.  Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojai džiaugiasi, kad  vaikai turėjo galimybę praleisti laiką turiningai ir naudingai.  

   
GLOBĖJŲ MOKYMAI

Gal Jūs galite suteikti likimo nuskriaustam vaikui namų šilumą, vertybes ir meilę?

Tėvų globos netekusių vaikų likimui neabejingus asmenis ir šeimas kviečiame į įvadinius globėjų mokymus. Kupiškio socialinių paslaugų centro padalinio Globos centro atestuoti socialiniai darbuotojai globėjų (rūpintojų) ir įtėvių parengimui, renka asmenų grupę mokymams.

Dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į

Kupiškio socialinių paslaugų centro padalinį Globos centrą,

Krantinės g. 28, Kupiškyje.

Tel.: (8 459) 51 021, 8 614 38 978.


Maisto bankas“ vykdys maisto produktų rinkimo nepasiturintiems akciją

Spalio 19–20 d. „Maisto bankas“ prekybos centruose vykdys maisto produktų rinkimo nepasiturintiems akciją.

Spalio 19–20 d. „Maisto bankas“ prekybos centruose vykdys maisto produktų rinkimo nepasiturintiems akciją. Akcijos metu geros valios žmonės kviečiami solidarizuotis su nepritekliuje gyvenančiomis šeimomis, socialinių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų globojamais vaikais, neįgaliaisiais, senyvo amžiaus žmonėmis ir paaukoti jiems taip reikalingų maisto produktų.

 

Lina Matekonienė,

vyresnioji mero padėjėja

(8 459) 35 500


Kupiškyje dirbs Vyriausybės priimamasis

Siekiant išklausyti piliečių nuomonę ir atsakyti į įvairius klausimus, Vyriausybės priimamasis dirbs Kupiškio rajone. Ministerijų atstovai priims ir konsultuos piliečius,  patars, kaip spręsti jiems rūpimas problemas.Kupiškio  rajono gyventojus 2018 m. spalio 10 d. (10.15–13.00 val.) Kupiškio rajono savivaldybės patalpose (Vytauto g. 2, Kupiškis) priims ir asmeniniais klausimais konsultuos Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Aplinkos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Žemės ūkio ministerijos atstovai.Gyventojus, norinčius gauti asmeninę ministerijos atstovų konsultaciją, prašome registruotis el. p. lina.matekoniene@kupiskis.lt arba telefonu (8 459 35500). Registruojantis prašytume nurodyti, kokiam ministerijos atstovui pateikiamas klausimas, trumpai išdėstyti problemos esmę. Kviečiame piliečius aktyviai dalyvauti ir pasinaudoti galimybe gauti kvalifikuotą ministerijų atstovų konsultaciją, taip pat pareikšti nuomonę ir išdėstyti pasiūlymus Vyriausybei. 
 

 

 

KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS RENGIA

  

Globėjų arba įtėvių rengimas pagal globėjų ir įtėvių rengimo programą - GIMK

Rengiant žmones, ketinančius pasirūpinti tėvų globos netekusiais vaikais, taikoma vieninga visai Lietuvai globėjų ir įtėvių rengimo programa – GIMK.GIMK programos tikslas – dalytis svarbia informacija su būsimais globėjais (rūpintojais) ir įtėviais, kad jie galėtų tapti tinkamais ir gerais globėjais (rūpintojais) ar įtėviais. GIMK programa visada atstovauja vaikui ir jo interesams, bei siekia padėti vaikui susirasti šeimą.

              KĄ TURIU PADARYTI NORINT TAPTI GLOBĖJU AR ĮTĖVIU?

1.   Pateikti prašymą, bei kitus reikalingus dokumentus Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui.
Baigti Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių parengimo programos mokymus.

Bendradarbiaujant su GIMK mokytojais įsivertinti savo gebėjimus tinkamai rūpintis globojamu ar įvaikintu vaiku.

Pasitikrinti, Ar iš tiesų apsisprendimas priimti į savo šeimą vaiką yra apgalvotas ir atsakingas?

Laukti pasiūlymo globoti ar įvaikinti vaiką arba tobulinti savo gebėjimus.

Tapus globėju Jūs galėsite globoti (rūpintis),  įsivaikinti ar tapti
 laikinos globos profesionaliu globėju.
Visus, neabejingus vaikų troškimui turėti šeimą, besidominčius vaiko globos,  įvaikinimo klausimais ar ketinančius dalyvauti mokymuose mielai kviečiame Jus skambinti, rašyti arba tiesiog atvykti!
Daugiau informacijos galite teirautis adresu: Kupiškio socialinių paslaugų centras, Krantinės g. 28, Kupiškis, tel.: (8 459) 51 021, mob.: 8 614 38 978, 
el. p.: 
paslaugu.centras@kupiskis.lt 

Nepalikite nepatikrintų ar neįgyvendintų svajonių


DĖMĖSIO !!!

Keičiasi "Swedbank" banko aptarnavimo tvarka


 Nuoširdus pokalbis – geriausia dovana vienišiems senoliams

Marius Čiuželis
„Sidabrinės linijos“ projektą vykdančio
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo vadovas

Lietuvoje mes girdime sakant, kad mūsų visuomenė sensta. Bene sparčiausiai visoje Europos Sąjungoje. Tai reiškia, kad išvykstant jauniems šalies gyventojams, likusiųjų daugumą sudaro vis vyresnio amžiaus žmonės: šiuo metu gyvena apie 500 000 vyresnio amžiaus žmonių, bent pusė jų yra visiškai vieni. Ir kiekvienas, suprantantis tikrąją situaciją, žino: vienatvė, ligos ir prisiminimai – štai kuo gyvena dažnas senolis. Tačiau ši niūri kasdienybė slepia norą bendrauti, dalintis ir užmegzti ryšį.
„Sidabrinės linijos“ tikslas yra ilgainiui tapti nacionaline linija vyresnio amžiaus žmonėms, į kurią jie galėtų kreiptis 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę ieškodami pagalbos ar informacijos, kuri pagal poreikį nukreiptų į kitas specializuotą pagalbą teikiančias organizacijas ir, svarbiausia, padėtų užmegzti gyvą kontaktą su žmogumi, kuriam galima bet kada paskambinti ir tiesiog pasišnekučiuoti. Tam reikia ir visų geros valios žmonių pagalbos: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas kviečia aukoti ir prisidėti prie senolių vienišumo ir socialinės atskirties mažinimo. Tai galima padaryti bet kuriuo iš šių būdų:
(i) siųskite SMS tel. 1405 įrašę tekstą „1274“ ir senolių pokalbiams skirkite 2 Eur arba
(ii) bet kokią kitą sumą skirkite aukok.lt portale pasirinkę projektą „Sidabrinė linija“ ar
(iii) tiesioginiu pavedimu į banko sąskaitą:

Gavėjas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas

Registracijos kodas: 303474437
Bankas: Swedbank, AB
SWIFT kodas: HABALT22
Sąskaitos Nr.: LT97 7300 0101


Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai