KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai
Naujienos

        
                        

                         PRADEDAMAS VYKDYTI PROJEKTAS „ INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA KUPIŠKIO R. SAVIVALDYBĖJE“
 


         

    Lietuvos visuomenės demografinis senėjimas  verčia peržiūrėti ir naujiems poreikiams pritaikyti turimus visuomenės išteklius socialinėje srityje, ieškoti įvairių alternatyvių stacionariai globai ar slaugai formų. Viena iš tokių formų - integrali pagalba  asmens namuose, kurią teikiant tenkinami senų ir neįgalių asmenų  socialinės globos ir slaugos poreikiai.

    Kupiškio socialinių paslaugų centras 2016 m. rugsėjo 19 d. pasirašė su  Europos socialinio fondo agentūra projekto „Integralios pagalbos plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V418-04-0006.  Projektui įgyvendinti skiriama  156000,00 Eur  (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai eurų).


    Projekto trukmė – 36 mėnesiai ( iki 2019 m. rugsėjo 18 d.)

    Projektu numatoma teikti kokybiškas integralios pagalbos paslaugas darbingo amžiaus neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, siekiant  neįgaliems ir  senyvo amžiaus asmenims teikti kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą dienos metu asmens namuose, bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams.
    Šio projekto metu bus  sukurtos dvi mobilios komandos į kurios sudėtį  be  socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų įeis  sveikatos priežiūros specialistai – vienas slaugytojas, keturi jo padėjėjai ir vienas kineziterapeutas- masažuotojas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu socialinės globos ir slaugos namuose paslaugos bus suteiktos 20 asmenų ir 20 šeimos narių bus   suteiktos konsultacijos slaugos ir globos klausimais, užtikrinant neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius.
Konsultacijas ir kokybišką integralios pagalbos teikimą užtikrins darbuotojai, projekto įgyvendinimo  laikotarpiu įgiję mokymosi metu naujų kompetencijų.
    Projekto metu bus įgytos 2 transporto priemonės, įranga, sanitarinės ir higienos prekės, skirtos mobiliųjų komandų darbo organizavimui.
Siekiant skatinti neformalią pagalbą, bus  telkiami bendruomenės nariai, savanoriai.

    Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie integralios pagalbos paslaugas, gali kreiptis į Kupiškio socialinių paslaugų centro  Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinį (Krantinės g.28, Kupiškis, tel. (8 459) 51 021, mob. 8 686  38099 ).
 

 

GLOBĖJŲ AR ĮTĖVIŲ RENGIMAS PAGAL GLOBĖJŲ IR ĮTĖVIŲ RENGIMO PROGRAMĄ  -  GIMK 

Kupiškio socialinių paslaugų centre jau dirba atestuoti socialiniai darbuotojai Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių parengimui pagal GIMK programą, kurie Jums padės atsakyti į visus iškilusius klausimus, pasirengiant tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu.

GIMK programos tikslas – dalytis svarbia informacija su asmenimis, kurie nori tapti tinkamais ir gerais globėjais (rūpintojais) ar įtėviais likusiems be tėvų globos vaikams.

 Fiziniai asmenys, ketinantys globoti ar įvaikinti vaiką, susipažįsta su procedūromis, taikant  tokias darbo formas: grupinius užsiėmimus, individualius bendravimus, individualias konsultacijas.

             Kiekvienas būsimas globėjas (rūpintojas) ar įtėvis mokymų metu įsivertins turimas žinias ir gebėjimus pagal penkias gebėjimų grupes:         

1.      Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas 

2.      Vaiko raidos poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas.

3.      Vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas.

4.      Pagalba vaikui užmegzti saugius ir patvarius ryšius.

      5.      Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

             GIMK programos  mokymų trukmė 10 grupinių užsiėmimų.

             Visus, neabejingus vaikų troškimui turėti šeimą, besidominčius vaiko globos,  įvaikinimo klausimais ar ketinančius dalyvauti mokymuose

mielai kviečiame Jus skambinti, rašyti arba tiesiog atvykti!

            Daugiau informacijos tel.: (8 459) 51 021, mob.: 8 686 93280, 8 614 38978, el. p.: sandragimk.kupiskis@gmail.com;

linagimk.kupiskis@gmail.com.

          Mūsų adresas: Kupiškio socialinių paslaugų centras, Krantinės g. 28,  LT- 40117, Kupiškis
                                                            Nepalikite nepatikrintų ar neįgyvendintų svajonių!

Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai