KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Naujienos
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai
Vadovai
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinys
Stacionarių socialinių paslaugų padalinys
Krizių centras
Savarankiško gyvenimo namai
Globos centras
Struktūra
Kur mus rasti
Nuorodos
Apie mus

 

          

CENTRO MISIJA IR VIZIJA

MISIJA – teikti socialines paslaugas Kupiškio rajono gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba, tenkinant jų būtinuosius poreikius bei sprendžiant socialines problemas. Teikti pagalbą ir laikiną prieglobstį  asmenims atsidūrusiems krizinėje situacijoje.

VIZIJA – būti modernia bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Kupiškio rajono gyventojams.

 

CENTRO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1.  Teikti pagalbą asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ir sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį.

2.  Teikti socialines paslaugas prevencijos tikslais, siekiant užkirsti kelią galimoms socialinėms problemoms.

3. Užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, kultūrines ir dvasines šioje įstaigoje gyvenančių žmonių reikmes, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą, suderintą su asmens sveikatos priežiūra, nuolatine slauga ir nuolatine priežiūra (pagalba), kitomis specialiosios pagalbos priemonėmis, padedančiomis kompensuoti prarastą savarankiškumą.
 

Kupiškio socialinių paslaugų centras - licencijuota įstaiga, teikianti socialines paslaugas:                  

 

Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai