KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Naujienos
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai
Vadovai
Padaliniai
Struktūra
Kur mus rasti
Nuorodos
Apie mus

 

             Stacionarių socialinių paslaugų padalinys įsikūręs Kupiškio g. 4, Subačiuje, Kupiškio rajone. Nuo 1996 m. birželio 1 d. iki Kupiškio socialinių paslaugų centro susikūrimo 2002 m. čia buvo senelių globos namai. Klientams paslaugos teikiamos vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais reikalavimais stacionarioms socialinės globos įstaigoms ir kitais norminiais aktais reglamentuojančiais šių paslaugų teikimą. Paslaugas teikia 20 darbuotojų.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinys. Kupiškio socialinių paslaugų centras įkurtas 2001 m. gruodžio 28 d. Kupiškio rajono tarybos sprendimu, apjungus Subačiaus senelių globos namus ir Kupiškio rajono savivaldybės bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinį.

Krizių centras įkurtas 2010 m.
 
CENTRO MISIJA IR VIZIJA

MISIJA – teikti socialines paslaugas Kupiškio rajono gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba, tenkinant jų būtinuosius poreikius bei sprendžiant socialines problemas. Teikti pagalbą ir laikiną prieglobstį  asmenims atsidūrusiems krizinėje situacijoje.

VIZIJA – būti modernia bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Kupiškio rajono gyventojams.

 

CENTRO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1.  Teikti pagalbą asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ir sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį.

2.  Teikti socialines paslaugas prevencijos tikslais, siekiant užkirsti kelią galimoms socialinėms problemoms.

3. Užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, kultūrines ir dvasines šioje įstaigoje gyvenančių žmonių reikmes, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą, suderintą su asmens sveikatos priežiūra, nuolatine slauga ir nuolatine priežiūra (pagalba), kitomis specialiosios pagalbos priemonėmis, padedančiomis kompensuoti prarastą savarankiškumą.
 

Kupiškio socialinių paslaugų centras - licencijuota įstaiga, teikianti socialines paslaugas:                             

 

Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai