KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai
Priėmimas į darbą
Asmens duomenų apsauga
2 % paramos
Vykdomi projektai
 

                      
                       VYKDOMAS PROJEKTAS „ INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA KUPIŠKIO R. SAVIVALDYBĖJE“
 

    Lietuvos visuomenės demografinis senėjimas  verčia peržiūrėti ir naujiems poreikiams pritaikyti turimus visuomenės išteklius socialinėje srityje, ieškoti įvairių alternatyvių stacionariai globai ar slaugai formų. Viena iš tokių formų - integrali pagalba  asmens namuose, kurią teikiant tenkinami senų ir neįgalių asmenų  socialinės globos ir slaugos poreikiai.

    Kupiškio socialinių paslaugų centras 2016 m. rugsėjo 19 d. pasirašė su  Europos socialinio fondo agentūra projekto „Integralios pagalbos plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V418-04-0006.  Projektui įgyvendinti skiriama  156000,00 Eur  (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai eurų).
    Projekto trukmė – 36 mėnesiai ( iki 2019 m. rugsėjo 18 d.)

 
    Projektu numatoma teikti kokybiškas integralios pagalbos paslaugas darbingo amžiaus neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, siekiant  neįgaliems ir  senyvo amžiaus asmenims teikti kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą dienos metu asmens namuose, bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams. 
 
    Šio projekto metu bus  sukurtos dvi mobilios komandos į kurios sudėtį  be  socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų įeis  sveikatos priežiūros specialistai – vienas slaugytojas, keturi jo padėjėjai ir vienas kineziterapeutas- masažuotojas. 
 
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu socialinės globos ir slaugos namuose paslaugos bus suteiktos 20 asmenų ir 20 šeimos narių bus   suteiktos konsultacijos slaugos ir globos klausimais, užtikrinant neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius. 
Konsultacijas ir kokybišką integralios pagalbos teikimą užtikrins darbuotojai, projekto įgyvendinimo  laikotarpiu įgiję mokymosi metu naujų kompetencijų.
    Projekto metu bus įgytos 2 transporto priemonės, įranga, sanitarinės ir higienos prekės, skirtos mobiliųjų komandų darbo organizavimui. 
Siekiant skatinti neformalią pagalbą, bus  telkiami bendruomenės nariai, savanoriai.
    Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie integralios pagalbos paslaugas, gali kreiptis į Kupiškio socialinių paslaugų centro  Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinį (Krantinės g.28, Kupiškis, tel. (8 459) 51 021, mob. 8 686  38099 ).
  
     Integralios pagalbos paslaugų asmens namuose teikimo tvarkos aprašas.  

     


   Kupiškio socialinių paslaugų centras viešindamas vykdomo projekto „Integralios  pagalbos plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ veiklą dalyvauja informaciniame renginyje – mokymuose „Europos Sąjungos investicijų galimybės neįgaliųjų reikmėms“, kuris vyko 2019 m. sausio 22 d. Kupiškyje. Centro socialinė darbuotoja Kristina Narbutienė skaitė pranešimą apie integralios pagalbos projektą Kupiškio rajono savivaldybėje, supažindino su galimybėmis šiomis paslaugomis pasinaudoti bei apžvelgė jau pasiektus projekto rezultatus

   Renginyje dalyvauja Kupiškio rajono neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, Kupiškio savivaldybės administracijos darbuotojai atsakingi už socialinių paslaugų plėtrą bei priežiūrą, taip pat renginyje svečiuojasi Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Asta Kandratavičienė.


               

Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai