KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Naujienos
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai
Vadovai
Stacionarių socialinių paslaugų padalinys
Krizių centras
Savarankiško gyvenimo namai
Globos centras
Struktūra
Kur mus rasti
Nuorodos
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinys

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinys įsikūręs Krantinės g. 28, Kupiškyje. Kupiškio socialinių paslaugų centras įkurtas 2001 m. gruodžio 28 d. Kupiškio rajono tarybos sprendimu, apjungus Subačiaus senelių globos namus ir Kupiškio rajono savivaldybės bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinį.

Funkcijos:
1. Teikti bendrąsias socialines paslaugas padalinyje ir asmens namuose:
1.1. informuoti, konsultuoti, tarpininkauti ir atstovauti klientams įvairiais socialinių paslaugų teikimo klausimais;
1.2. ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;
1.3. organizuoti socialiai remtinų asmenų nemokamą maitinimą;
1.4. organizuoti transporto paslaugas;
1.5. organizuoti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas;
1.6. aprūpinti žmones su negalia techninės pagalbos priemonėmis;
1.7. teikti kitas bendrąsias socialines paslaugas.
2.    Teikti specialiąsias socialines paslaugas:
2.1. pagalbą į namus;
2.2. socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą;
2.3. intensyvią krizių įveikimo pagalbą;
2.4. mokėti pagalbos pinigus;
2.5. teikti dienos socialinę globą asmens namuose.

 


Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaka sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.

Teisės aktai, reglamentuojantys techninės pagalbos priemonėmis:

• Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


• Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. A1-474 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “pakeitimo“(nauja redakcija).

 

Asmens techninės pagalbos priemonių skyrimo tikslingumą nustato ir išrašą iš medicininių dokumentų (formą 027/a) pateikia gydantys gydytojai.
Pareiškėjas arba kitas jį atstovaujantis asmuo, pageidaujantis įsigyti techninių pagalbos priemonių (lazdelių, ramentų, vaikščiojimo rėmų, universalių neįgaliojo vežimėlių, funkcinių lovų neįgaliesiems, čiužinių praguloms išvengti ir t.t.) kreipiasi į Kupiškio socialinių paslaugų centrą (Krantinės g. 28, Kupiškis, II a.), pateikdamas šiuos dokumentus:

 

–  Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą (pildo Kupiškio socialinių paslaugų centre);
–  išrašą iš medicininių dokumentų (forma 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių);

specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad

asmeniui nustatyta visiška negalia (įsigyjant rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą);

–  neįgaliojo pažymėjimą;
–  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje).

 

Jūs galite įsigyti naujas, atnaujintas ar gautas paramos būdu priemones nemokamai, išskyrus:

• rankomis reguliuojamą lovą (naują) – 43 eurų įmoka;

• rankomis reguliuojamą lovą (pakartotinai išduodamą) – 20 eurų įmoka;

• automatiškai reguliuojamą lovą (naują) – 72 eurų įmoka;

• automatiškai reguliuojamą lovą (pakartotinai išduodamą) – 35 eurų įmoka;

• kojomis minamą triratį ar keturratį – 10 procentų kainos ar likutinės vertės;

• naktipuodžio kėdutę (naują) – 6 eurų įmoka;

• naktipuodžio kėdutę (pakartotinai išduodamą) – 3 eurų įmoka;

• vaikštynę su staliuku (naują) – 9 eurų įmoka;

• vaikštynę su staliuku (pakartotinai išduodamą) – 5 eurų įmoka.

Sumokėjęs, asmuo turi pristatyti įmoką patvirtinantį kvitą Kupiškio socialinių paslaugų centro specialistui, kuris, vadovaujantis aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarką, išduos techninės pagalbos priemonę.

SVARBU:

Priemones, gautas paramos būdu, galite įsigyti nemokamai. Vaikai vaikštyne su staliuku ir

naktipuodžio kėdute aprūpinami nemokamai.

Grąžinus lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo jos išdavimo dienos, Centras grąžina:

• 15 eurų už rankomis reguliuojamą lovą (naują);

• 8 eurus už rankomis reguliuojamą lovą (pakartotinai išduotą);

• 29 eurus už automatiškai reguliuojamą lovą (naują);

• 15 eurų už automatiškai reguliuojamą lovą (pakartotinai išduotą).

Jei nepraėjus 6 metams yra grąžinamas kojomis minamas triratis ar keturratis, Centras grąžina:

• 10 procentų kojomis minamo triračio ar keturračio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo

Centro teritoriniam padaliniui ar savivaldybės įstaigai dieną.

Grąžinus naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku Centro teritoriniam padaliniui arba

savivaldybės įstaigai, įmoka negrąžinama.


 SVARBU!

Gavėjui mirus ir/arba kai priemonės tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, jos švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos turi būti grąžinamos į Kupiškio socialinių paslaugų centrą per 30 dienų.

 

 


Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai