KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Naujienos
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai
Vadovai
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinys
Krizių centras
Savarankiško gyvenimo namai
Globos centras
Struktūra
Kur mus rasti
Nuorodos
Stacionarių socialinių paslaugų padalinys

 

Stacionarių socialinių paslaugų padalinys įsikūręs Kupiškio g. 4, Subačiuje, Kupiškio rajone. Nuo 1996 m. birželio 1 d. iki Kupiškio socialinių paslaugų centro susikūrimo 2002 m. čia buvo senelių globos namai. Klientams paslaugos teikiamos vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais reikalavimais stacionarioms socialinės globos įstaigoms ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais šių paslaugų teikimą. Paslaugas teikia 16 darbuotojų.

Funkcijos:
1. Informuoti, konsultuoti, tarpininkauti ir atstovauti klientams įvairiais socialinių paslaugų teikimo klausimais.
2. Ugdyti ar palaikyti kasdienio gyvenimo įgūdžius.
3. Ugdyti darbinius įgūdžius.
4. Organizuoti laisvalaikį.
5. Organizuoti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas.
6. Teikti kitas bendrąsias socialines paslaugas.
7. Teikti sveikatos priežiūros paslaugas.
8. Teikti trumpalaikę socialinę globą.
9. Teikti ilgalaikę socialinę globą.
10. Teikti kitas paslaugas, reikalingas asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai