KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Naujienos
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai
Vadovai
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinys
Stacionarių socialinių paslaugų padalinys
Savarankiško gyvenimo namai
Globos centras
Struktūra
Kur mus rasti
Nuorodos
Krizių centras

Krizių centras įsikūręs Lėvens g. 9, Virbališkių k., Kupiškio r.
2010 m. gruodžio 2 d. Kupiškio rajono savivaldybės sprendimu Nr. TS-288.

Funkcijos:
1. Teikti bendrąsias socialines paslaugas:
1.2. informuoti, konsultuoti, tarpininkauti ir atstovauti klientams.
2. Teikti specialiąsias socialines paslaugas:
2.1. socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą;
2.2. laikiną apnakvindinimą;
2.3. intensyvią krizių įveikimo pagalbą;
2.4. teikti trumpalaikę socialinę globą.

Socialinių paslaugų teikimo Krizių centre ir mokėjimo už jas tvarkos aprašas 

 

Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai