KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Naujienos
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai
Vadovai
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinys
Stacionarių socialinių paslaugų padalinys
Krizių centras
Globos centras
Struktūra
Kur mus rasti
Nuorodos
Savarankiško gyvenimo namai

Kupiškio savarankiško gyvenimo namai įsikūrę Krantinės g. 28, Kupiškyje.


Apgyvendinimo Kupiškio savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašas 

Kas yra savarankiško gyvenimo namai? Ar juos galima vadinti alternatyva senelių namams?

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga – tai namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Šias paslaugas gali gauti iš dalies nesavarankiški Kupiškio rajono senyvo amžiaus, ar neįgalūs asmenys (išskyrus ar jų šeimos, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį ir socialinį gyvenimą, skatinant ir ugdant jų saviraišką pagal turimus gebėjimus ir teikiant nežymią pagalbą, kad būtų kompensuojami prarasti/neturimi savarankiško gyvenimo gebėjimai. Šios paslaugos yra alternatyva teikiamai socialinei pagalbai kliento namuose. Sprendžiant dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos, prioritetai teikiami pirmiausia vienišiems asmenims, kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti jų namuose ar tokių paslaugų nebepakanka.

Kokos paslaugos bus teikiamos savarankiško gyvenimo namuose?

Kupiškio savarankiško gyvenimo namuose bus teikiamos tokios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (buityje, namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą ir dokumentus, apsiperkant ir mokant mokesčius, bendraujant ir pan.), transporto organizavimas (pagal savivaldybės Taryboje nustatytą tvarką), asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos, apgyvendinimas, asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir kitos paslaugos, reikalingos užtikrinti asmens savarankiškumą. Apgyvendinimo Kupiškio savarankiško gyvenimo namuose paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga atsižvelgiant į jo poreikius.

Kokie reikalavimai yra taikomi tiems, kurie norėtų įsikurti savarankiško gyvenimo namuose? Ar galės gyventi ne tik pavieniai asmenys, bet ir su šeimomis? Ką būtina žinoti gyventojams, kurie norėtų apsigyventi savarankiško gyvenimo namuose?

Dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų skyrimo asmuo turi kreiptis į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, ar seniūnijose pagal gyvenamą vietą, taip pat į Kupiškio socialinių paslaugų centrą adresu Krantinės g. 28, Kupiškyje ir užpildyti prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (SP-8 formą), taip pat pateikti šiuos dokumentus: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, pažymas apie asmens (šeimos) pajamas per tris mėnesius iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų teikimo mėnesio (jei duomenų apie gautas pajamas nėra Savivaldybės naudojamose duomenų bazėse), sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (027/a forma), kuriame turi būti nurodyta, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis ir ūmia psichoze, darbingumo lygio arba specialiųjų poreikių pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (jei tokias turi), pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą, kitus dokumentus pagal poreikį.

Savarankiško gyvenimo namų  tikslinė grupė – suaugę, negalią turintys asmenys, pensijinio amžiaus asmenys, kuriems nustatytas savarankiško gyvenimo namuose paslaugos poreikis, kurie dėl sveikatos būklės negali gyventi visiškai savarankiškai savo namuose ir socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka. Tokiems asmenims nereikia intensyvios nuolatinės priežiūros, tačiau tokiems asmenims yra būtina socialinio darbuotojo ar socialinio darbuotojo padėjėjo pagalba ugdant šių asmenų įgūdžius tvarkytis savarankiškai. Kupiškio savarankiško gyvenimo namuose galės apsigyventi tiek pavieniai asmenys, tiek šeimos, jeigu jie atitiks savarankiškų gyvenimo namų paslaugos poreikį.

Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie socialines paslaugas Kupiškio savarankiško gyvenimo namuose, gali kreiptis į Kupiškio socialinių paslaugų centrą (Krantinės g. 28, Kupiškis, tel. (8 459) 51 021, mob. tel.: 8 686 38099).

Ar apsigyvenimas šiuose namuose yra mokama paslauga? Kiek tai žmogui maždaug kainuotų per  mėnesį? Ar tas mokestis visiems bus vienodas?

Mokėjimo už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose ir juose teikiamas socialinės priežiūros paslaugos dydis nustatomas individualiai atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Už socialinės priežiūros paslaugas asmenys turi mokėti:

  • kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų (VRP) dvigubą dydį (244 EUR)– mokama 20 procentų asmens pajamų;
  • asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, socialinės priežiūros paslaugos savarankiško gyvenimo namuose teikiamos nemokamai.

Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančiam vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį (244 EUR).

Savarankiško gyvenimo namų gyventojai už savo būsto komunalines paslaugas mokės patys, taip pat už savo pinigus įsigys maisto produktus ir kitas reikalingas prekes, vaistus bei turės susimokėti už papildomas paslaugas, kurios bus teikiamos savarankiško gyvenimo namuose, kaip antai naudojimasis šaldytuvu, televizorium, radijo aparatu kambaryje, turės susimokėti už drabužių, patalynės išskalbimą, kambario sutvarkymą ir pan.

Kiek laiko žmogus galės gyventi savarankiško gyvenimo namuose?

Apsigyvenimo trukmė savarankiško gyvenimo namuose – 6 mėnesiai. Dėl tolimesnio socialinių paslaugų teikimo praėjus 6 mėnesiams sprendžiama atlikus asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą.

     


 

Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai