KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Parašykite mums
Kontaktai
2015 m. archyvas
2016 m. archyvas
2017 m. archyvas
Įvykiai

      2019.06.12 aplankyti Biržai. Globos namų gyventojai grožėjosi  Kirkilų draustinio ežerėliaisBiržų pilies architektūra, nuo šilumos slėpėsi  pilies medžių pavėsyje, Širvenos ežero pakrantėje.
                    

     2019.06.07 Globos namuose  vyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kupiškio filialo saviveiklininkų koncertas. Jo metu parodytas spektaklis „Šiuolaikinė marti“, atlikta keletas dainų.

               


     G
egužės 31 rytą, būdami šventiškos nuotaikos,  rinkomės pūsti balionų, daryti puokščių, puošti savo namus.  1996 m. birželio 1 d. įkurti Senelių globos namai. Popietę kiemelyje susirinkome švęsti  ne tik mūsų įstaigos gimtadienio, bet ir paminėti Tarptautinę vaikų gynimo bei  Tėvo dienas.
                                   
 
  
     2019.05.24 vykome į jau tradicine tapusią išvyką: Kryžių kalnas, Burbiškio dvaras. Ši kelionė - tai atgaiva sielai ir akims. 

                         

   2019.05.21 globos namuose lankėsi VšĮ LIONS QUEST Lietuva, Lietuvos mokyklose diegiamos socialinio ir emocinio ugdymo programos „Raktai į sėkmę" dalyviai. Mokymasis tarnaujant yra vienas iš labai svarbių LIONS QUEST programos elementų – pagalba bendruomenei ir pilietiškumas. 
    Penki Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokytojai pasirinko savanorystę mūsų namuose. Mokytojai su gyventojais vykdė bendras veiklas: karpė, klijavo, piešė, sprendė galvosūkius, žaidė stalo žaidimus, nuoširdžiai bendravo prie kavos puodelio. Dėkojame seminaro dalyviams už nuoširdumą.
     Atskira padėka VšĮ „Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems“ Panevėžio apskrities koordinatorei Neringai Uogelienei bei savanorei Daivai Baradinskienei už parodytą dėmesį Centro gyventojams – nuostabias vaišes – kibinus.

                                   


     Gegužės 14 d. Kupiškio socialinių paslaugų centras kartu su Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos, Vyčio apygardos, 5-os rinktinės, 504 kuopa organizavo šventę tarptautinei šeimos dienai paminėti. Renginio metu vaikams buvo pademonstruoti ir papasakota apie kareivių ginklus. Vėliau vaikai galėjo juos apžiūrėti iš arčiau ir palaikyti rankose. Renginio pabaigoje visi susirinkusieji buvo vaišinami labai skania kareiviška koše ir karšta arbata.

                                                             Kupiškio socialinių paslaugų centro globos centro globos koordinatorės Sandra Vyčė ir Ramunė Savickė 2019-03-27 ir 2019-04-24 globėjams (rūpintojams) organizavo savipagalbos grupės užsiėmimus, kuriuos vedė psichologė Valija Šap. Grupės metu, globėjai pasidalino gerąja patirtimi, diskutavo jiems rūpimais klausimais, aptarė iškylančius iššūkius auginant globojamus vaikus, vaikų socialinius ir psichologinius poreikius bei jų tenkinimo svarbą.

Ačiū dalyvavusiems globėjams.


     

     Pasinaudoję labdaros ir paramos fondo ,,Švieskime vaikus‘‘ kvietimu sudalyvavome ,,Vaikų Velykėlių‘‘ konkurse. Renginys vyko šių metų balandžio 24 d. Kupiškio socialinių paslaugų padalinyje Krizių centre. Labai dėkojame savo partneriams bei padėjusiems suorganizuoti renginį Kupiškio r. sav. Viešosios bibliotekos padaliniui Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punkto darbuotojoms Laimai Čejauskienei ir Lidijai Mačiulienei bei Laukminiškiu k. esančio muziejaus muziejininkei Jolantai Knizikevičienei. Dekoravome 2 m. aukščio ir 1 m. pločio margutį, prie kurio puošimo prisidėjo visi mūsų vaikučiai bei tėveliai. Klausėmės apie vaikų Velykėlių tradicijas, ridenome margučius bei rinkome gražiausiąjį.  Kiekvienas vaikas gavo ,,Švieskime vaikus‘‘ labdaros ir paramos fondo dovanotas knygeles.

                         

    Velykos! Tai  visada žaliuojantis kadagys, anksčiausiai pavasarį atgimstanti blindė, sutvarkyti namai, apvalytas kūnas, pašventinta ugnis ir vanduo, rytą šokanti saulė, už balto stalo susėdę giminės, įvairiausiai išmarginti kiaušiniai. Ir didžioji viltis, kad tai saugos nuo visokių negandų, išvarys ligas. Ir kvietimas atsigręžti į tiesą, dorą, meilę, kad patirtume tyros širdies džiugesį.
     Gražiausios pavasario šventės laukė ir Savarankiško gyvenimo namų ir Krizių centro gyventojai. Margino kiaušinius kas su lukštais, kas su žolelėmis, kaip kiekvienam atrodė, kad gausis pats gražiausias.  


                                   


     Kupiškio miesto savivaldybėje 2018 m. spalio mėn. – 2018 m. gruodžio mėn. buvo vykdomas socialinis projektas „Atsakingas šeimos planavimas“. Jo tikslas – ne tik sumažinti nepageidaujamų nėštumo skaičių, bet ir skatinti moteris prevenciškai pasitikrinti sveikatą, kad būtų laiku pastebėta galimybė užbėgti ligai už akių. Šio projekto dėka socialiniai darbuotojai turėjo instrumentą – gimdos spirales -  efektyviai pagalbai, kuri ne tik padės socialinės atskirties grupei priklausančioms moterims jaustis saugiau, bet bus išspręsta ir daug kitų socialinių problemų, tokių kaip skurdo ir materialinio nepritekliaus, bedarbystės mažinimas. Ši kontracepcija, nuvykimas pas gydytojus, procedūros buvo  apmokamos valstybės, moterims nekainavo niekas.

Socialinė darbuotoja Edita Masiulienė


     Stacionarių socialinių paslaugų padalinio gyventojams gruodžio mėnesį tikrai neteko nuobodžiauti. Mėnesio pradžia buvo užpildyta šventiniu aplinkos puošimu. Gyventojų  rankų darbo žaisliukais papuošta eglutė papildė ir eglučių alėją Subačiuje. Gyventojus aplankė ir Šv. Mišias aukojo Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas V. Bloškis. Sulaukta daugybės lankytojų. Su šventinėmis programėlėmis aplankė Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriaus kolektyvas ir Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos atstovai. Savo apsilankymu, gražiais palinkėjimais, įvairiomis dovanomis džiugino Seimo narys A. Šimas, Kupiškio rajono savivaldybės meras D. Bardauskas, tarybos narė S. Paulauskienė, Subačiaus parapijietės, Kupiškio viešosios bibliotekos atstovai, Kupiškio krašto bitininkai. Dėkojame visiems padėjusiems kuriant šventinę dvasią ir puikią nuotaiką.

                                                                                                        


     S
tacionarių socialinių paslaugų padalinio gyventojams rudens mėnesiai pralėkė greitai. Be kasdienio laisvalaikio (stalo žaidimų, mezgimo, kryžiažodžių sprendimo, knygų skaitymo ir pan.), gyventojai dalyvavo Subačiaus bendruomenės organizuotame Šviečiančio moliūgo vakare, kuriame  atsineštas moliūgas pelnė originaliausio moliūgo nominaciją;  lankėsi Subačiaus kultūros namuose naujojo kūrybinio sezono atidarymo šventėje, tarptautinėje kapelų šventėje „Grosim, šoksim, tuncavosim“; patys bandė savo kūrybines jėgas ruošdami darbelius parodai „Siūlo ir spalvų šėlsmas“; kartu su Subačiaus seniūnijos šeimomis bei jas kuruojančia socialine darbuotoja V. Tarvydiene gamino vieno kąsnio sumuštinius. Centre lankėsi ir gyventojus su nuotaikinga programėle pasveikino Subačiaus lopšelio darželio kolektyvas.  Paskutinėmis lapkričio dienomis žengti pirmieji žingsniai ruošiantis pasitikti didžiąsias žiemos šventes. Laikotarpis iki Šv. Kalėdų tikrai neprailgs - laukimas užpildo širdis gėriu, nuoširdumu ir džiaugsmingu jauduliu.  

                                                      


Kelionė į Klaipėdos delfinariumą ir Jūrų muziejų

     2018 m. lapkričio 2 d. įvyko edukacinė kelionė į Klaipėdos delfinariumą ir Jūrų muziejų. Kelionę,  bendradarbiaujant su Kupiškio rajono savivaldybe, organizavo Kupiškio socialinių paslaugų centras pagal Lietuvos maisto banko projektą. Į edukacinę kelionę vyko 44 vaikai ir 5 tėvai iš rajono seniūnijų ir Kupiškio miesto bei 3 Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojai, kurie kelionės metu lydėjo vaikus,  vykstančius be tėvų palydos. Pirmiausia vaikai  aplankė Delfinariumą, kuriame stebėjo edukacinį-pramoginį delfinų ir  jūros liūtų pasirodymą,  skirtą supažindinti lankytojus su šiais nuostabiais gyvūnais, siekiant ugdyti  sąmoningumą, kad  žmogus saugotų ir tausotų jūros gyvūnų natūralią aplinką ir  jūrą. Vėliau vaikai  lankėsi Jūrų muziejuje, kuriame turėjo galimybę išvysti vandenų pasaulio grožį ir bioįvairovę, pažinti retas bei nykstančias vandenų rūšis. Vaikai kartu su tėvais bei socialiniais darbuotojais grožėjosi Baltijos jūra, fotografavosi bei rinko ant kranto išmestas  kriaukleles. Po kelionės vaikai buvo pavargę, tačiau  laimingi ir džiaugėsi, kad turėjo galimybę apsilankyti Klaipėdoje.

     

 

Kupiškio rajono vaikų ir paauglių susitikimas su Gabrieliumi Liaudansku (Svaru)

     2018 m.  spalio 29 d. Kupiškio Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos aktų salėje įvyko Kupiškio rajono vaikų ir paauglių susitikimas su Lietuvoje gerai žinomos hiphopo grupės „G&G Sindikatas“ lyderiu, vokalistu Gabrieliumi Liaudansku ( Svaru), kuris ne tik muzikuoja, bet ir dalyvauja įvairiuose socialiniuose bei švietimo projektuose ir visuomenės gyvenime.

     Susitikimą, bendradarbiaujant su Kupiškio rajono savivaldybe, organizavo Kupiškio socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai pagal Lietuvos Maisto banko projektą. Į susitikimą atvyko Kupiškio rajono seniūnijų bei Kupiškio miesto vaikai ir paaugliai nuo 11 iki 17 metų.

     Svaras bendravo su vaikais apie jaunimo gyvenimą  bei jų problemas. Jis pasidalino savo jaunystės patirtimi, akcentavo visuomenės ir šeimos vertybes. Po susitikimo  vaikai su žinomu atlikėju fotografavosi, socialiniai darbuotojai vaikus vaišino kibinais ir arbata.  Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojai džiaugiasi, kad  vaikai turėjo galimybę praleisti laiką turiningai ir naudingai

          

     2018 m. spalio 17 d. rytas Kupiškio socialinių paslaugų centro padalinio Krizių centro gyventojams prasidėjo šiek tiek netradicine edukacine pamoka „Stalo žaidimai“. Centre lankėsi Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos SD-18 grupės mokiniai, kurie ne tik susipažino su Krizių centro veikla, funkcijomis,  teikiamomis socialinėmis paslaugomis, čia dirbančių darbuotojų funkcijomis, bet ir aktyviai kartu su Centro gyventojais bendravo, žaidė stalo žaidimus, kurie lavina loginį, strateginį mąstymą bei bendravimo įgūdžius. Gyventojams ir darbuotojams tokia edukacinė pamoka buvo įdomi ir naudinga, gyventojai jautėsi laimingi ir atsipalaidavę, o toks smagus mokinių apsilankymas paliko daug gerų emocijų ir malonių įspūdžių.

                        

     
Literatūrinis rytmetis

     Apniukusį ir lietingą 2018 m. spalio 3 d. rytą įstaigos gyventojai šilumos ir sklindančios šviesos, išminties ieškojo poetės Janinos Pipirienės kūrybos eilėse ir nuotaikinguose pasakojimuose.  Susirinko didelis būrys senjorų, kurie kartu džiaugėsi malonia valandėle, praleista drauge. LAB Panevėžio padalinio vyriausioji bibliotekininkė Nijolė Bielinskienė kalbėjo apie nelengvą poetės Janinos Pipirienės vaikystę, norą skaityti, šviestis ir pirmuosius literatūrinius bandymus, skaitė J. Pipirienės eilėraščius, pasakojimus. Susirinkę senjorai mielai klausėsi žaismingų eilių apie vaikystę, žiemą, džiaugsmą, išdaigas, kiti žavėjosi eilėmis apie žmogų ir buitį. Šių namų gyventojai norėtų dažnesnių susitikimų, nes, pasak jų, diena tampa įdomesnė, smagu klausytis poezijos ir bendrauti. Susitikimo laikas pralėkė akimirksniu, klausytojai sakė, kad poezijos klausymas praskaidrina dieną. Ir susirinkusieji, ir ponia Nijolė išreiškė pageidavimą dar ne kartą susitikti.

               

     Dar vieną rudenišką dieną 2018-09-13, kaip tik po lietaus, atgaivinusio žemę, Socialinė darbuotoja,  dirbanti miesto teritorijoje, kartu su neįgaliais globojamais asmenimis ir jų globėjais išsiruošė apžiūrėti Kupiškio marių pakrantę. Vieniems tai buvo pirmas kartas po daugelio metų atsidurti čia, kietiems buvo didžiulis iššūkis įveikti ir pereiti pontoninį tiltą į Uošvės Liežuvio salą, tretiems tiesiog išbandymas kaip atrodo  pakrantėje vešanti žolė. Labai džiugu, jog galime prisidėti prie tokių paprastų ir žemiškų asmenų patyrimų.

          

     Rugsėjo 10 diena minima pasaulinė savižudybių prevencijos diena. Ta  proga Krizių centre vedėme  pokalbį su Krizių centro gyventojais, nors jų gretos ir labai retos. Su moterimis aptarėme, svarbiausią dalyką kaip reikia atpažinti asmenį, kuris galvoja apie savižudybę, ir kokios yra galimybės padėti asmeniui. Su gyventojomis žiūrėjome labai jautrų ir šia tema pagrįstą filmą ,, Septynios sielos''. Moterys pasidalino savo patirtimi ir gavo reikalingus kontaktus esant krizinei situacijai, jog žinotų kur reikia kreiptis.

NEBŪKIME VIENI, IEŠKOKIME PAGALBOS 

Socialinė darbuotoja Rasita Giedrienė
     
     Rugpjūčio mėnesį Stacionarių socialinių paslaugų padalinyje vyko įvairūs renginiai: gyventojai gamino vėduokles, kepė cukinijų žiedus, klausė sveikos gyvensenos klubo „Harmonija“ konsultančių paskaitos apie sveiką mitybą, turėjo galimybę nemokamai pasitikrinti regą, išklausė UAB „Delstika“ atstovių patarimus, kaip tausoti akis.

                                   

     Karštą saulėtą dieną Krizių centro gyventojus aplankė Kupiškio socialinių paslaugų centro slaugytoja Danguolė Jakubinienė. Apsilankymo metu slaugytoja skaitė paskaitą kaip reikia apsaugoti save ir savo šeimos narius nuo didelių karščių, ką reikia daryti perkaitus, įkandus vabzdžiui ar gyvatei. Gyventojai susipažino su liaudiškomis ir paprastomis priemonėmis kaip reikia suteikti pirmąją pagalbą nutikus nelaimei.

        

    2018 m. liepos 24 d. Stacionarių socialinių paslaugų padalinyje apsilankė Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas ir Maltos ordino pagalbos tarnyba. Svečiai kartu su gyventojais kepė kieme dešreles, skanavo svečių dovanotus saldumynus. Kartu susėdę prie stalo vaišinosi tik iškeptomis dešrelėmis ir dalijosi prisiminimais.
                    


      Birželio 20 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kupiškio rajono filialo teatro grupė „Akimirka“ Centro gyventojams parodė spektaklį L. Šeštoko „Šiuolaikinė marti“. Grupės narė skaitė eiles, įteikė naminį pyragą. Tai jau nebe pirmas šiltas grupės apsilankymas globos namuose. Dėkojame grupės nariams ir vadovei. 
                                  

     Kaip ir kiekvienais metais, tradiciškai aplankytas Katalikų Bažnyčios tikinčiųjų tikėjimo paminklu laikomas Kryžių kalnas.
 
               

     Kiekvieno pavasario atributas – tulpės. Šios gėlės prasiskleidžia vos tik sušilus orams. Gėlėmis garsėjantį Burbiškio dvarą suskubo aplankyti ir stacionarių socialinių paslaugų padalinio gyventojai. Dvaro teritorijoje  yra kur paganyti akis – medžių alėjos, nuostabus parkas išpuoštas skulptūromis, tvenkiniais ir juos jungiančiais lieptais, tilteliais bei įspūdinga jūra įvairiaspalvių tulpių...
                                                       


      Kupiškio socialinių paslaugų centro vadovė l. e. p. direktorė Daiva Kytrienė kartu su darbuotojais gegužės 9 d. lankėsi Biržų socialinių paslaugų centre, pabuvojo Biržų savarankiško gyvenimo namuose, pakalbino šių namų gyventojus, kurie tikrai džiaugiasi čia gyvendami. Tikimės ir netrukus atsidarantys Kupiškio savarankiško gyvenimo namai bus tokie pat naudingi mūsų rajono gyventojams.

     Motinos dienai atrėjant, gegužės 3 d., senelių namų gyventojus aplankė Kupiškio Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos mokytojai ir moksleiviai. Artėjančios šventės proga svečiai surengė koncertą. Centro l. e. p. direktorė D. Kytrienė taip pat pasveikino ir išsakė palinkėjimus šios gražios pavasario šventės proga.
     
                    

    Balandžio 20 d. Stacionarių socialinių paslaugų padalinio gyventojai ir darbuotojai prisijungė prie kasmetinės visuotinės akcijos "Darom", kurios metu gyventojai kartu su darbuotojais grėbė lapus, tvarkė gėlynus, įkėlė inkilėlį.
             
     Šių metų balandžio 19 dieną vyko dailės terapijos užsiėmimai skirti asmenims turintiems psichikos ir proto sutrikimus. Užsiėmimus organizavo ir ruošė  Kupiškio socialinių paslaugų centras kartu su Rokiškio sveikatos biuru.Dailės terapijos užsiėmimus vedė lektorė Irena Bulotienė - eneagramos meistrė, geštalt psichologijos ir dailės praktikė. Užsiėmimai buvo skirti skatinti į žmogų pažiūrėti kaip į dinamišką, integruotą visumą. Dalyviai piešė 2 piešinius : save ir dovaną draugui.   
                      
   
     Balandžio 4 d. Jaunimo šokių grupė „Amazing“ ir jų vadovė Rima Paliulienė stacionarių socialinių paslaugų padalinyje surengė energingą pasirodymą.
          

     Šv. Velykos yra viena gražiausių švenčių, kurios metu džiaugiamės Kristaus prisikėlimo stebuklu, bundančiu pavasariu, vis ryškiau šviečiančia saulute ir vis ryškesnėmis spalvomis besidabinančiomis gėlėmis.

     Kupiškio socialinių paslaugų centro stacionarių socialinių paslaugų padalinio gyventojai belaukdami Šv. Velykų piešė, lipdė velykinius margučius. Taip pat kartu su Kupiškio socialdemokračių moterų klubu ir Mero pavaduotoju, socialdemokratu Aurimu Martinka komponavo velykines puokštes, kuriomis papuošė kambarius. Šiuo šventiniu laikotarpiu lankėsi Subačiaus rožinio bendruomenės narės. Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas V. Bloškis aukojo Šv. Mišias, savo maldomis teikė Centro gyventojams dvasinę ramybę.

                                   


     Kovo 21 d. Centro gyventojus ir darbuotojus aplankė policijos atstovė. Panevėžio AVPK Kupiškio RPK VS vyriausioji tyrėja Gintarė Šližytė supažindino su kriminogenine situacija mūsų gyvenamoje teritorijoje, su vyraujančiais viešosios tvarkos pažeidimais, vagysčių prevencija, smurtą artimoje aplinkoje. Gyventojams priminta kokios yra galimybės pranešti apie įvykius, kaip esant reikalui išsikviesti policijos pareigūnus.

          

     Kovo 8-ąją į Senelių namus atgūžėjo būrys Kupiškio Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos mokytytojų ir moksleivių. Dainomis, eilėmis, muzikos garsais  ir rankų darbo dovanėlėmis moksleiviai sveikino senolius Tarptautinės moters dienos ir artėjančios Lietuvos nepriklausomybės dienos proga.
     Centro  l. e. p. direktorė D. Kytrienė perdavė Kupiškio Kupos pradinės mokyklos auklėtinių sveikinimus - rankų darbo atvirutes su šventiniais palinkėjimais, moterims įteikė gėlių. Vėliau šventine nuotaika su svečiais dalinomės prie vaišių stalo. 
                                   


    Tu tokia visur esanti, kad galėtum būti erdve. Tu tokia gyva, kad galėtum judėjimu būti. Tu tokia šviesi, kad galėtum būt saule. Tu tokia dosni, kad galėtum būti žeme. Tu tokia stipri, kad galėtum būt vyru. Tu tokia silpna, kad galėtum kūdikiu būti. O tu esi viskas drauge: tu esi moteris. (poet. E. Matuzevičius) Šiandien švenčiama tarptautinė moters diena.

Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojai vyrai niekada neužmiršta kolegių. Šiemet ne išimtis. Kovo 8-osios proga sulaukėme ne tik gražiausių sveikinimo žodžių, bet ir muzikinio sveikinimo. Tariame didelį AČIŪ vyrams! Tikimės, kad šiandien visos moterys mėgaujasi dėmesiu. 

     

     Š. m. vasario 21 d. Kupiškio socialinių paslaugų centro Stacionarių socialinių paslaugų padalinyje gyventojams surengė labai nuotaikingą pasirodymą „Five like one“ ir styginių instrumentinis ansamblis. Gyventojams labai patiko svečių grojamos dainos, šypsojosi ir plojo viso pasirodymo metu, kvietė apsilankyti kuo dažniau. 

          

     2018 m. vasario 20 d. Kupiškio socialinių paslaugų centro Stacionarių socialinių paslaugų padalinyje apsilankė Panevėžio Vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM, Panevėžio vyskupijos Kurijos kancleris kunigas Saulius Černiauskas, Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio klebonas Vidmantas Bloškis. Svečiai bendravo su kiekvienu gyventoju, linkėjo sveikatos, stiprybės, teiravosi kaip jiems sekasi. Vyskupas Linas Vodopjanovas džiaugėsi, kad gyventojai įsikūrę naujame, jiems patogiai įrengtame pastate. 

          

     Kupiškio socialinių paslaugų centre senyvo amžiaus gyventojai jau seniai tapę didele šeima, kuri kartu mini ir švenčia įvairiomis progomis. Bendri tiek gimtadieniai, tiek Valstybinės šventės. Ne išimtis ir šis atkurtos Valstybės šimtmetis. 
       Kupiškio socialinių paslaugų centre po iškilmingos Tautinės giesmės toliau vykusiame atkurtos Lietuvos minėjime visus su šiuo gražu Valstybės jubiliejumi sveikino Kupiškio socialinių paslaugų centro l. e. p. direktorė Daiva Kytrienė perleidusi žodį savo pasakojimais pasidalinti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kupiškio skyriaus vadovei, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narei Daliai Dyrienei, kuri ne tik virpino širdis savo pasakojimais, bet su savimi turėjo ir dar senelių išsaugotą Lietuvos vėliavą. Pasakojimus tęsė ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė, globėja Liolė Anikevičienė. Savo prisiminimais ir mintimis pasidalino drąsesni gyventojai, daug prisiminimų papasakojo gyventojas Antanas Eringis.
      Su gimtadieniu Lietuvą sveikino ir Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojai bei globėjai. Minėjimą vainikavo į dangų paleisti trispalviai dangaus žibintai nunešdami globėjų ir darbuotojų surašytus linkėjimus Lietuvai.


                                        

    2018 m. sausio 11 d. Kupiškio socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis ir jų vaikais Šimonių seniūnijos teritorijoje Kupiškio kultūros centro Šimonių padalinyje socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams organizavo ginklų parodą, kurią pristatė atvykę LK KASP Vyčio apygardos 5-oji rinktinės, Kupiškio 504 pėstininkų kuopos savanoriai. Renginio metu savanoriai ne tik pristatė ginklus, kuriais dabartiniu metu naudojasi Lietuvos kariuomenė, tačiau išsamiai vaikams papasakojo apie Lietuvos kariuomenės kario ir KASP savanorių tarnybą bei veikiančią karinę Šaulių organizaciją. Už bendradarbiavimą organizuojant renginį dėkojame Kupiškio kultūros centro Šimonių padaliniui.

 

Socialiniai darbuotojai Darius Koženiauskas
ir Jurgita Jasiūnienė

          

     Šiandien (2018-01-12) Kupiškio socialinių paslaugų centras kartu su visa Lietuva mini 27-tąsias Laisvės gynėjų dienos metines ir dieną pradeda tylos minute pagerbiant žuvusiuosius 1991 metais sausio 13 dieną per sovietų kariuomenės veiksmus Vilniuje. Atmintis gyva, nes liudija... Nes visi privalome siekti išsaugoti nors dalelę autentiškų prisiminimų...
          


  

Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai