KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai

Pareigos

Vardas, pavardė

Tarnybinis

telefonas

Mobilus

telefonas

Elektroninis

paštas

Administracija

Direktorius

 

8 (459) 35070

8 616 05 375

pcentras@gmail.com

L. e. p. direktorė

Lina Buitvydaitė

8 (459) 51021

8 686 38 099

paslaugu.centras@kupiskis.lt

Vyriausioji buhalterė

Rima Balčiūnienė

8 (459) 35064

8 614 88 098

buh.centras@gmail.com

Buhalterė

Diana Silevičienė

8 (459) 35065

8 698 73 650

apskaita.centras@gmail.com

Sekretorė – administratorė

Kristina Daugėlienė

8 (459) 55318

8 611 26 068

adm.centras@gmail.com

Stacionarių socialinių paslaugų padalinys

Socialinė darbuotoja

Dalytė Bukavičienė

8 (459) 35074

8 662 42 844

 

Budintis personalas

 

8 (459) 35068

 

 

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinys

Socialinė darbuotoja (darbui su neįgaliaisiais)

Irena Jusienė

(8 459) 51  021

8 614 92 199

spc@kupiskis.lt

Socialinė darbuotoja (socialinių paslaugų organizavimui)

Raselė Šukienė

(8 459) 51 021

8 680 79 119

raisa.sukiene@gmail.com

Socialinė darbuotoja (socialinių paslaugų teikimui ir organizavimui ir integralios pagalbos projektinės veiklos vykdymui)

Kristina Narbutienė

(8 459) 51 021

8 688 86 041

kristina.integraliospaslaugos@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Kupiškio miesto teritorijoje)

Rasita Giedrienė

(8 459) 51 021

8 620 49 050

rasita.giedriene@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Kupiškio miesto teritorijoje)

Ingrida Triabaitė

(8 459) 51 021

8 617 62 498

ingrida.triabaite@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Kupiškio miesto teritorijoje)

Danguolė Brikienė

(8 459) 51 021

8 616 01 668

danguole.brikiene@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Kupiškio miesto teritorijoje)

Edita Masiulienė

(8 459) 51 021

8 616 84 845

edita.masiuliene@inbox.lt

Socialinis darbuotojas (Kupiškio mieste ir seniūnijoje)

Evaldas Burbulis

(8 459) 51 021

8 618 88 428

evaldaitis11201@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Kupiškio seniūnijoje)

Ida Lalienė

(8 459) 51 021

8 694  39120

idasocialine@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Noriūnų seniūnijoje)

Vaida Kudžmaitė

 

8 687 38 629

vaida.kudzmaite@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Noriūnų seniūnijoje)

Danguolė Šaripova

 

8 618 88 543

danguole.stukiene@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Alizavos seniūnijoje)

Aldona Gintautienė

 

8 618 88 298

aldona.gin@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Alizavos seniūnijoje)

Regina Jagminė

 

8 615 93 882

jagmineregina@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Skapiškio seniūnijoje)

Jolanta Petraitienė

 

8 618 88 613

jolpetr@yahoo.com

Socialinis darbuotojas (Šimonių seniūnijoje)

Darius Koženiauskas

 

8 618 89 056

kozeniauskasdarius@gmail.com

Socialinis darbuotojas (Šimonių seniūnijoje)

Jurgita Jasiūnienė

 

8 612 96125

jurgitajasiun@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Subačiaus seniūnijoje)

Lita Čiurlienė

 

8 618 88 962

litulis@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Neapibrėžtoje geografinėje teritorijoje)

 

(8 459) 51 021

8 616 96 928

lina.buitvydaite@gmail.com

 

Socialinė darbuotoja (Globėjų ir įtėvių parengimui)

Asta Sriubiškė

(8 459) 51 021

8 614 38 978

gimk.kupiskis@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Globėjų ir įtėvių parengimui)

Danguolė Vareikienė

(8 459) 51 021

8 686 93280

gimk.kupiskis@gmail.com

Krizių centras

Socialinė darbuotoja

Rasita Giedrienė

(8 459) 51 021

8 616 28 920

kupiskis.kriziucentras@gmail.com

Psichologė

Ieva Neniškienė

(8 459) 51 021

 

 

Užimtumo specialistė

Jūratė Čeplevičė

(8 459) 51 021

8 618 55831

uzimtumospec.jurate@gmail.com

 

Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai