KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai

Pareigos

Vardas, pavardė

Tarnybinis

telefonas

Mobilus

telefonas

Elektroninis

paštas

Administracija

Direktorius

Lina Buitvydaitė

8 (459) 51021

8 686 38 099

pcentras@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

 

8 (459) 51021

8 686 38 099

paslaugu.centras@kupiskis.lt

Vyriausioji buhalterė

Rima Balčiūnienė

8 (459) 35064

8 614 88 098

buh.centras@gmail.com

Buhalterė

Diana Silevičienė

8 (459) 35065

8 698 73 650

apskaita.centras@gmail.com

Sekretorė – administratorė

Kristina Daugėlienė

8 (459) 55318

8 611 26 068

adm.centras@gmail.com

Stacionarių socialinių paslaugų padalinys

Socialinė darbuotoja

Dalytė Bukavičienė

8 (459) 35074

8 662 42 844

 

Budintis personalas

 

8 (459) 35068

 

 

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinys

Socialinė darbuotoja (darbui su neįgaliaisiais)

Irena Jusienė

(8 459) 51  021

8 614 92 199

spc@kupiskis.lt

Socialinė darbuotoja (socialinių paslaugų organizavimui)

Raselė Šukienė

(8 459) 51 021

8 680 79 119

raisa.sukiene@gmail.com

Socialinė darbuotoja (socialinių paslaugų teikimui ir organizavimui ir integralios pagalbos projektinės veiklos vykdymui)

Kristina Narbutienė

(8 459) 51 021

8 688 86 041

kristina.integraliospaslaugos@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Kupiškio miesto teritorijoje)

Rasita Giedrienė

(8 459) 51 021

8 620 49 050

rasita.giedriene@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Kupiškio miesto teritorijoje)

Ingrida Triabaitė

(8 459) 51 021

8 617 62 498

ingrida.triabaite@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Lina Buitvydaitė

(8 459) 51 021

8 616 96 928

lina.buitvydaite@gmail.com

 

Atvejo vadybininkė

Regina Jagminė

 

8 615 93 882

jagmineregina@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Jolanta Petraitienė

 

8 614 06 067

jolpetr@yahoo.com

Atvejo vadybininkė

Rita Kiaulėnienė

 

8 613 12 588

skapiskispit@gmail.com 

Socialinė darbuotoja (Kupiškio miesto teritorijoje)

Danguolė Brikienė

(8 459) 51 021

8 616 01 668

danguole.brikiene@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Kupiškio miesto teritorijoje)

Edita Masiulienė

(8 459) 51 021

8 616 84 845

edita.masiuliene@inbox.lt

Socialinis darbuotojas (Kupiškio mieste ir seniūnijoje)

Evaldas Burbulis

(8 459) 51 021

8 618 88 428

evaldaitis11201@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Kupiškio seniūnijoje)

Ida Lalienė

(8 459) 51 021

8 618 64 188

idasocialine@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Noriūnų seniūnijoje)

Vaida Kudžmaitė

 

8 687 38 629

vaida.kudzmaite@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Noriūnų seniūnijoje)

Danguolė Šaripova

 

8 618 88 543

danguole.stukiene@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Alizavos seniūnijoje)

Aldona Gintautienė

 

8 618 88 298

aldona.gin@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Šimonių seniūnijoje)

Simona Vogulytė

 

8 612 96 125

simonavogulyte@gmail.com

Socialinis darbuotojas (Šimonių seniūnijoje)

Darius Koženiauskas

 

8 618 89 056

kozeniauskasdarius@gmail.com

Socialinis darbuotojas (Skapiškio seniūnijoje)

Jurgita Jasiūnienė

 

8 618 88 613

jurgitajasiun@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Subačiaus seniūnijoje)

Lita Čiurlienė

 

8 618 88 962

litulis@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Neapibrėžtoje geografinėje teritorijoje)

Kristina Vičaitė

(8 459) 51 021

8 618 55 831

kristina.vicaite@gmail.com

 

Socialinė darbuotoja (Globėjų ir įtėvių parengimui)

Asta Sriubiškė

(8 459) 51 021

8 614 38 978

gimk.kupiskis@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Globėjų ir įtėvių parengimui)

Greta Giriūnaitė

(8 459) 51 021

8 686 93280

gimk.kupiskis@gmail.com

Krizių centras

Socialinė darbuotoja

Rasita Giedrienė

(8 459) 51 021

8 616 28 920

kupiskis.kriziucentras@gmail.com

Psichologė

 

(8 459) 51 021

 

 

Užimtumo specialistė

 

(8 459) 51 021

 

 

Globos centras

Globos koordinatorius

 

 

 

 

Globos koordinatorius

 

 

 

 

Kupiškio savarankiško gyvenimo namai

Socialinis darbuotojas

 

 

 

 

 

Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai