KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Naujienos
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai
Vadovai
Struktūra
Kur mus rasti
Nuorodos
Padaliniai

 

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinys

(Krantinės g. 28, LT-40115 Kupiškis)

Funkcijos:
1. Teikti bendrąsias socialines paslaugas padalinyje ir asmens namuose:
1.1. informuoti, konsultuoti, tarpininkauti ir atstovauti klientams įvairiais socialinių paslaugų teikimo klausimais;
1.2. ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;
1.3. organizuoti socialiai remtinų asmenų nemokamą maitinimą;
1.4. organizuoti transporto paslaugas;
1.5. organizuoti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas;
1.6. aprūpinti žmones su negalia techninės pagalbos priemonėmis;
1.7. teikti kitas bendrąsias socialines paslaugas.
2.    Teikti specialiąsias socialines paslaugas:
2.1. pagalbą į namus;
2.2. socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą;
2.3. intensyvią krizių įveikimo pagalbą;
2.4. mokėti pagalbos pinigus;
2.5. teikti dienos socialinę globą asmens namuose.


Stacionarių socialinių paslaugų padalinys

(Kupiškio g. 4, Subačius, LT- 40404 Kupiškio r.):
Funkcijos:
1. Informuoti, konsultuoti, tarpininkauti ir atstovauti klientams įvairiais socialinių paslaugų teikimo klausimais.
2. Ugdyti ar palaikyti kasdienio gyvenimo įgūdžius.
3. Ugdyti darbinius įgūdžius.
4. Organizuoti laisvalaikį.
5. Organizuoti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas.
6. Teikti kitas bendrąsias socialines paslaugas.
7. Teikti sveikatos priežiūros paslaugas.
8. Teikti trumpalaikę socialinę globą.
9. Teikti ilgalaikę socialinę globą.
10. Tteikti kitas paslaugas, reikalingas asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Krizių centras

(Lėvens g. 9, Virbališkių k., LT - 40100 Kupiškio r.)

Funkcijos:
1. Teikti bendrąsias socialines paslaugas:
1.2. informuoti, konsultuoti, tarpininkauti ir atstovauti klientams.
2. Teikti specialiąsias socialines paslaugas:
2.1. socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą;
2.2. laikiną apnakvindinimą;
2.3. intensyvią krizių įveikimo pagalbą;
2.4. teikti trumpalaikę socialinę globą.

 

 

Naujienos
Apie mus
Veikla
Paslaugos
Įvykiai
Parašykite mums
Kontaktai