Įvykiai

Edukacinis – velykinis renginys „Magiškas margutis 2“

Kupiškio socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos darbui su šeimomis Laura Sriubiškienė, Laima Zabarskienė ir Jolanta Valackienė tęsdamos Velykų renginio tradiciją, kovo 27 d. Kupiškio socialinių paslaugų centre organizavo ir pravedė edukacinį – velykinį renginį „Magiškas margutis 2“. Edukacijos metu mažieji dalyviai prisiminė Velykų šventės tradicijas, marginamų margučių spalvų reikšmes, minė velykines mįsles. Vaikai tėveliams ir artimiesiems darė velykinius sveikinimus, margino velykinius meduolius, dalyvavo margučių ridenimo varžybose. Šventinį renginį vainikavo vaikams įteiktos dovanėlės, skirtos iš papildomų priemonių įgyvendinimo pagal projektą „Parama maisto produktais paramos maisto produktais ir higienos reikmėmis“ Nr. EPSF-2020-07-V-01. Vaikų patirtas džiaugsmas ir parodytos emocijos įkvepia nesustoti.
Nuoširdžiai dėkojame Ingai Matijosienei už suteiktą (neatlygintinai) galimybę vaikams šventės metu patiems nusidažyti velykinius meduolius, kuriais vėliau jie vaišinosi ar parsinešę namo pradžiugino savo artimuosius. Taip pat kolegoms už pagalbą ruošiantis renginiui.