Krizių centras – socialinių paslaugų įstaiga, socialinės priežiūros ir (ar) darbinio
užimtumo paslaugas organizuojanti ir (ar) teikianti asmenims, kurie dėl krizinės situacijos negali
naudotis gyvenamąja vieta ir (ar) patiria sunkumų, neįveikiamų be intensyvios specialistų priežiūros
ir pagalbos, taip pat asmenims, kurių šeimoje dėl vaiko teisių pažeidimų nustatytas vaiko apsaugos
poreikis ir organizuojama vaiko laikinoji priežiūra socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių
paslaugų įstaigoje, siekiant įveikti šią asmens (šeimos) krizinę situaciją ir mažinti jos poveikį
asmens (šeimos) gyvenimui, pašalinti krizinės situacijos pasekmes, siekiant atkurti asmens (šeimos)
savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę. Krizių centras gali
specializuotis – paslaugas teikti vienai ar daugiau konkrečių tikslinių grupių.

Pareigos

Vardas / Pavardė

Telefono numeris

El. paštas

Vyr. socialinis darbuotojas

Darius Koženiauskas

+370 616 28920

darius.kozeniauskas@kupiskiospc.lt

Psichologė

Rasa Krikščiūnienė

+370 687 90055

rasa.kriksciuniene@kupiskiospc.lt

Budintis personalas

-

+370 620 86496

Krizių centras įsikūręs Lėvens g. 9, Virbališkių k., Kupiškio r.
2010 m. gruodžio 2 d. Kupiškio rajono savivaldybės sprendimu Nr. TS-288.

Vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, krizių centre organizuojamos ir (ar)
teikiamos bendrosios ir (ar) specialiosios socialinės paslaugos, skirtos krizinei situacijai įveikti,
atsižvelgiant į individualius paslaugų gavėjų poreikius:

 1. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas;
 2. maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, asmeninės
  higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
 3. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas
  (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas,
  švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir
  valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis
  viešuoju transportu ir kt.);
 4. laikinas apnakvindinimas;
 5. apsaugos organizavimas;
 6. socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 7. darbo įgūdžių ugdymas;
 8. tėvystės įgūdžių ugdymas;
 9. psichologinė, psichosocialinė pagalba;
 10. priklausomybių ligų prevencija ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 11. teisinė pagalba;
 12. kitos asmeniui (šeimai) reikalingos paslaugos, padedančios įveikti krizines
  situacijas, šalinti jų pasekmes ir mažinti krizinių situacijų poveikį asmens (šeimos) gyvenimui.

Padalinio nuostatai

Veiklos planai:

2022 m. veiklos planas Krizių centras

2023 m. veiklos planas Krizių centras

2024 m. veiklos planas Krizių centras

Tvarkos aprašai:

Socialinių paslaugų teikimo Krizių centre ir mokėjimo už jas tvarkos aprašas 

2023-02-20 Krizių centro vidaus tvarkos taisyklės

2023-08-31 Krizių centro mokėjimo tvarka

2023-01-03 KRIZIŲ CENTRO MOKESČIŲ SURINKIMO TVARKOS APRAŠAS