Be kategorijos

GIMK mokymai

Kupiškio socialinių paslaugų centre nuo spalio 28 dienos vykdomi mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK. Mokymus sudaro 7 temos:

1. Įvadas į įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimo programa GIMK

2. Atvirumas ir bendradarbiavimas

3. Prieraišumas

4. Vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveika.

5. Išsekimas. Prevencija ir intervencija

6. Globojamų vaikų traumos ir krizės

7. Pasirengimas pokyčiams

Gruodžio mėnesį numatoma pradėti mokymus pagal Specializuotą asmenų, ketinančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK. Šiuos mokymus sudaro 6 temos:

  1. Darbas komandoje
  2. Vaiko susitikimų su biologine šeima organizavimas
  3. Vaiko psichologinio atsparumo ir tapatybės stiprinimas
  4. Vaikų elgesio supratimas ir poreikių tenkinimas
  5. Globojamų vaikų mokymosi sunkumai ir motyvacija. Bendruomeninių vaikų globos namų standartai
  6. Pastovumo užtikrinimas planuojant globą. Vaiko grąžinimas į jo šeimą ar perkėlimas į įtėvių ar globėjų šeimą

Kilus klausimams dėl organizuojamų mokymų, globos (rūpybos), įvaikinimo klausimais prašome kreiptis į Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuotas socialines darbuotojas:

  • Gretą Giriūnaitę, tel. +370 622 71918, el. p. greta.giriunaite@gmail.com
  • Jolantą Jasinskytę, tel. +370 653 77139, jasinskytejolanta@gmail.com