Naujienos

Informacija dėl socialinių kortelių

  • jeigu kortelė asmeniui priskirta iki kovo 5 d. (įskaitytinai), kortelės aktyvinimas kovo 15 d.
  • jeigu kortelė asmeniui priskirta nuo kovo d. iki balandžio d. (įskaitytinai), kortelės aktyvinimas balandžio 15 d.
Anksčiau eiti į prekybos tinklą nereikia, nes kortelė neveiks.
„Maisto bankas“ informuoja apie kortelių maistui dalijimą ir atiduotuvių paslaugą:
Apie galimybę atsiimti paramą žmonės bus informuojami SMS žinute, kurioje ras registracijos nuorodą. Atsidaręs nuorodą žmogus turės pasirinkti tinkamą atvykimo datą ir laiką. Jokių asmens duomenų suvesti nereikia ir „Maisto bankas“ to daryti neprašo.
Jeigu savarankiškai užpildyti laukelio su atvykimo laiku paramą gaunančiam asmeniui nepavyks, SMS žinutėje jis matys ir „Maisto banko“ koordinatoriaus telefono numerį, kuris sulaukęs skambučio mielai padės atlikti registraciją.
Prieš 1–2 dienas nuo pasirinktos maisto atsiėmimo dienos žmogus SMS žinute gaus priminimą.
Vienam šeimos nariui skiriamas vienas paramos krepšelis per ketvirtį (apie 5 kg). Pirmą kartą atėjęs atsiimti maisto, šeimos atstovas drauge su „Maisto banko“ darbuotoju / savanoriu suplanuos paramos atsiėmimo datas kitiems šeimos nariams. Iškart už visus šeimos narius maistas tą pačią dieną atiduodamas nebus (atiduotuvėje esantys maisto produktai artėja prie galiojimo pabaigos, todėl tikėtina, kad iškart visų produktų, paėmus paramą kiekvienam šeimos nariui, suvartoti nepavyks).
Jei asmuo po kvietimo atsiimti paramą neatvyks du kartus, galimybė naudotis „Maisto banko“ parama maistu bus nutraukiama.
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ 32 savivaldybėse dalins ir parduotuvių korteles maistui įsigyti. Anot „Maisto banko“ vadovo šiuo metu dar nėra žinoma, kada tiksliai organizacija pradės dalyti korteles, nes ne visų prekybos tinklų kortelės jau yra pasiekusios patį „Maisto banką“.
„Mūsų komanda yra pasiruošusi ir laukia, kada galės pradėti dalyti korteles, tuo pačiu labai suprantame ir sunkiau gyvenančiųjų žmonių nekantrumą. Deja, tačiau šiandien dar ne visos kortelės pasiekė „Maisto banką“, todėl ir dalijimo pradėti negalime. Labai tikimės, jog situacija pasikeis nuo kitos savaitės“, – pasakoja S. Gurevičius.
„Maisto bankas“ informuoja, kad gyventojai, kuriems paskirtos maisto kortelės, informaciją su kortelių dalijimo laikais gaus SMS žinutėmis, taip pat kortelių dalijimo grafikai bus paskelbti „Maisto banko“ svetainėje.
Ką svarbu žinoti maisto korteles iš „Maisto banko“ gausiantiems gyventojams?
Apie kortelių išdalijimo grafikus žmonės bus informuoti SMS žinute, grafikus (kai tik jie bus žinomi) bus galima surasti ir svetainėje www.maistobankas.lt.
Kortelė maistui įsigyti bus išduodama vieniems metams.
Vienai šeimai bus išduodama viena kortelė, kuri atitinkama suma bus pildoma kas ketvirtį žmogui skiriant 25 eurus. Pavyzdžiui, jei jūsų šeimoje yra trys asmenys, kortelė už vieną ketvirtį bus papildyta 75 eurais.
Gautoje kortelėje iš pradžių pinigų nebus. Gavusiems kortelę iki kovo 5 d. ji pirmą kartą bus papildyta kovo 15 d., gavusiems kortelę iki balandžio 5 d. pirmas papildymas įvyks balandžio 15 d. Antrasis papildymas visiems paramą gaunantiems žmonėms vyks birželio 15 d.