Naujienos

Nuo 2024 m. liepos 1 dienos pradedama teikti pavėžėjimo paslauga

Pavėžėjimo paslaugas gali gauti šioms grupėms priklausantys asmenys:

 • 75 m. ir vyresniems asmenims, kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų;
 • asmenims, kuriems nustatytas 55 % ar mažesnis darbingumo lygis ir turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų;
 • asmenims, kuriems nustatytas neįgalumas ir turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų;
 • asmenims, kuriems nustatyti specialieji poreikiai ir turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų;
 • asmenims dėl medicininių priežasčių:

pacientas turi judėjimo sutrikimų, dėl kurių negali savarankiškai vaikščioti ir jam reikalinga kitų asmenų pagalba arba techninės pagalbos priemonės;

Pacientas turi sveikatos sutrikimų, trikdančių orientaciją aplinkoje ir komunikaciją (psichikos, kalbos, regos, klausos), dėl kurių savarankiškai negali naudotis transportu;

Pacientas vyksta atlikti gydymo procedūrų, kurių sukeltas šalutinis poveikis apriboja paciento galimybę savarankiškai naudotis transportu (pvz. Dializė, chemoterapija) arba dėl organų transplantacijos;

Pacientui transportuoti reikalingi neštuvai, deguonis ar kita speciali įranga;

Pacientui gydymo įstaigoje teikiamos stacionarinės paslaugos ir/ar dėl paciento sveikatos būklės jį vežant būtinai turi dalyvauti asmens sveikatos priežiūros specialistas.

Pavėžėjimas skirstomas į dvi rūšis: nespecializuotą ir specializuotą. Specializuoto pavėžėjimo metu dalyvauja medicininį išsilavinimą turintis asmuo. Tai reiškia, kad pavėžėjimo paslauga teikiama greitosios medicinos pagalbos automobiliu, jo metu yra stebima paciento būklė. Nespecializuoto pavėžėjimo metu medikas pacientų nelydi.

Pavežėjimo paslaugas galima gauti šioms paslaugoms:

 • kai vykstama į ASPĮ gauti planinių specializuotų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama į ASPĮ gauti planinių asmens sveikatos priežiūros dienos paslaugų (dienos chirurgija, dienos stacionaras) ir ( ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama į ASPĮ gauti planinių ambulatorinių reabilitacijos paslaugų (medicininė, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija) ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama į ASPĮ gauti planinių hemodializės paslaugų ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą (įskaitant pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose);
 • kai pacientas pervežamas iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ planiniam tolesniam gydymui, procedūroms ar tyrimams atlikti (išskyrus pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose ASPĮ, transportuojamus dėl hemodializės paslaugų gavimo);
 • kai vykstama planiniam stacionariniam gydymui ir (ar) po jo į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl organo (-ų) transplantacijos, atsiradus potencialiam donorui;
 • kai grįžtama iš aktyviojo gydymo stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus į gyvenamąją vietą po to, kai greitosios medicinos pagalbos budinčios brigados atvežtam arba savarankiškai atvykusiam pacientui suteikiamos skubiosios medicinos pagalbos paslaugos.

Kaip užsisakyti pavėžėjimą?

 • Norėdamas užsakyti pavėžėjimo paslaugą, gyventojas turi gauti gydytojo išrašytą elektroninį siuntimą specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms. Siuntime turi būti nurodyta, kad pacientui bus reikalinga pagalba pasiekti gydymo įstaigą.
 • Turėdamas siuntimą, asmuo gali registruotis vizitui pas gydytoją, o tuomet – užsakyti pavėžėjimo paslaugą. Tai padaryti galima paskambinus į Karštąją liniją trumpuoju telefono numeriu 1808 (registruotis ne anksčiau kaip prieš 1 mėnesį ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki numatyto vizito asmens sveikatos priežiūros įstaigoje) Karštoji linija 1808 veikia visą parą!
 • Pavėžėjimo paslaugos operatorius, patikrinęs, ar pacientas turi teisę gauti paslaugą, skiria jo poreikius atitinkančią transporto priemonę, suderina pavėžėjimo laiką. Pavėžėjimo paslauga yra planinė, ją užsakyti rekomenduojama ne vėliau nei prieš dvi darbo dienas iki vizito.
 • Užsakyti pavėžėjimo paslaugą gali ne tik pats pacientas, bet ir jį lydintis asmuo, socialinis darbuotojas, šeimos narys ar kitas žmogus. Užsakytu transportu kartu su pacientu gali vykti ir jį lydintis asmuo ar net šuo vedlys.

Registruojantis reikia turėti:

 • Aktyvų siuntimą pas gydytoją specialistą;
 • Vizito pas gydytoją specialistą registraciją su tiksliu laiku ir data;
 • Asmens dokumentą;
 • Tikslų gyvenamos vietos adresą, iš kurio reikės paimti pacientą;
 • Tikslų gydymo įstaigos adresą, kurioje asmuo turi vizitą.