ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMAS KUPIŠKIO RAJONO GYVENTOJAMS

ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMAS KUPIŠKIO RAJONO GYVENTOJAMS

Kupiškio socialinių paslaugų centras nuo šių metų rugsėjo mėnesio pradeda teikti asmeninio asistento paslaugą Kupiškio rajono neįgaliems gyventojams nepriklausomai nuo jų amžiaus ar negalios pobūdžio.

  • Asmeninio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgus į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime. Pavyzdžiui, asmeninis asistentas gali padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo.
  • Asmeninę pagalbą galės gauti visi neįgalieji, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį. Tokios pagalbos poreikį 1 metams nustatys socialiniai darbuotojai pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.
  • Jeigu neįgaliojo, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės už 256 eurų, už asmeninę pagalbą jam nereikėtų mokėti. Jeigu pajamos didesnės, neįgalusis turėtų apmokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos teikimo kaštų, o asmens įmoka neturėtų viršyti 20 proc. jo pajamų. Mokestis už paslaugas asmeniui apskaičiuojamas individuliai.
  • Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūniją, miesto gyventojai – į Kupiškio socialinių paslaugų centrą ar Kupiškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių ir pateikia nustatytos formos prašymą dėl asmeninės pagalbos, taip pat pateikia asmens negalią patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, jei kreipiasi ne pats neįgalusis, tai atstovas pateikia dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą.

Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie asmeninės pagalbos paslaugas, turi kreiptis į Kupiškio socialinių paslaugų centrą adresu Krantinės g.28, Kupiškis, tel. (8 459) 35065, mob. 8 688 86041