Naujienos

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGA FINANSUOJAMA IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ

Kupiškio socialinių paslaugų centras nuo 2019 m. lapkričio 4 d. pradėjo teikti Asmeninio asistento paslaugas Kupiškio rajono gyventojams. Ši paslauga yra viena iš sudedamųjų kompleksinių paslaugų šeimai dalis ir yra vykdoma iš  ES projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0006 lėšų. Paslauga teikiama nemokamai.

asmeninio asistento paslaugos – tai paslaugos namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetas asmeninio asistento paslaugai teikiamas pareiškėjams, kurie:

  • lanko švietimo įstaigą;
  • dirba arba ieško darbo;
  • nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai;
  • laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas). 

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, turi kreiptis į savo seniūnijos socialinį darbuotoją, Kupiškio mieste į Kupiškio socialinių paslaugų centro atsakingus darbuotojus ir pateikti: 1)Prašymą (laisvos formos); 2) Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 3)Neįgalumo, ar darbingumo lygio pažymą; 4) dokumentus, pagrindžiančius prioriteto suteikimą.

Kontaktai pasiteiravimui 8 459 35065; 8 688 86041.