Laikino atokvėpio paslauga Kupiškio rajono gyventojams

Laikino atokvėpio paslauga Kupiškio rajono gyventojams

Kupiškio socialinių paslaugų centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti bendrąsias bei specialiąsias socialines paslaugas, nuo 2020 m. spalio mėn. pradeda teikti laikino atokvėpio paslaugą Kupiškio rajone.

Laikino atokvėpio paslauga  tai savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas senjorams, neįgaliems asmenims, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, savo namuose. Laikino atokvėpio paslaugos yra skiriamos norint padėti žmones su negalia ir senyvo amžiaus asmenis prižiūrintiems artimiesiems derinti asmeninį bei visuomeninį gyvenimą su artimojo slauga bei priežiūra.

Laikino atokvėpio paslaugų gavėjų tikslinės grupės:

  • vaikai iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijosįstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
  • suaugę asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas ne didesnis nei 55 proc. darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
  • senyvo amžiaus asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
    Prioritetas šiai paslaugai teikiamas asmenims su sunkia negalia ir nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiu, taip pat jeigu šeimoje gyvena kitas asmuo, kuris arba serga lėtinėmis ligomis, arba yra vaikas iki 14 metų, arba pats turi negalią. Toliau prioritetų sąraše yra vieniši žmones su negalia ir senyvo amžiaus asmenis prižiūrintys asmenys, taip pat atsižvelgiama, jeigu asmeniu tampa sunku pasirūpinti dėl pasikeitusios darbotvarkės arba ištikusios krizės (artimojo netekties, sveikatos  problemų, skyrybų).
    Laikino atokvėpio paslaugų teikimo trukmė:
  Valandų skaičius Periodiškumas Valandų skaičius per metus
PAGALBA NAMUOSE 1-10 val. per sav. 2 kartai per sav. Iki 208 val.
DIENOS GLOBA NAMUOSE 2-10 val. per sav. 2 kartai per sav. Iki 288 val.


Laikino atokvėpio paslaugos yra mokamos vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-17 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Laikino atokvėpio paslaugai teikti reikalingi šie dokumentai: prašymas; asmens tapatybės dokumentas, neįgaliojo pažymėjimas, neįgalumo lygio pažyma, arba darbingumo lygio pažyma, specialiųjų poreikių nustatymo pažyma, laisvos formos dienotvarkė, kiti dokumentai ar kita informacija, pagrindžianti prioriteto suteikimą.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į direktorę Liną Buitvydaitę: tel. 8 686 38099, el. p. paslaugu.centras@kupiskis.lt